Община Генерал Тошево

26 ноември ’14

Встъпителна пресконференция по проект

Встъпителна пресконференция по проект

Встъпителна пресконференция по проект

Встъпителната пресконференция, организирана за 27 ноември от 13. 30 часа, ще представи третият пореден проект, който Община Генерал Тошево реализира по Оперативна програма “Административен капацитет”. Това е проект „Високо професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево”, договор № М13-22-68/07.08.2014 год. В рамките на проекта, който е с продължителност 1 година, ще бъдат осъществени обучения на служителите от Общинска администрация, с основната цел да бъдат повишени техните професионални компетенции и капацитет. В изпълнението на проекта са заложени изнесени екипни обучения и специализирани такива, които обхващат широк спектър от теми, касаещи административното управление, управление при кризи, модели за конструктивен диалог с гражданите и др.

Още новини