Община Генерал Тошево

25 януари ’21

Втора пресконференция по проект „Развитие и популяризиране на общото наследство”

Втора пресконференция по проект „Развитие и популяризиране на общото наследство”

Втора пресконференция по проект „Развитие и популяризиране на общото наследство”

Прессъобщение

   На 22 януари град Мурфатлар беше домакин на пресконференция във връзка с проект „Развитие и популяризиране на общото наследство”, BSB1010 по Съвместна оперативна програма по ЕИС „Черноморски басейн 2014-2020“, който се реализира в сътрудничество между Община Генерал Тошево, Община Мурфатлар – Румъния и Общински съвет Болград – Украйна. Водещ партньор по проекта е Община Генерал Тошево, а общата му стойност възлиза на 1 147 440,10 евро. Размерът на финансирането от Европейския съюз е 1 055 644,89 евро или 2 064 630,28 лева.

 

   С подкрепата на програмата ще бъдат реконструирани/модернизирани две културни институции в България и Румъния и ще бъде възстановен паметник на културно-историческото наследство в Украйна.

 

   В община Генерал Тошево ще бъде направен основен ремонт на НЧ „ Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик и музейната експозиция посветена на именитата българска поетеса. Ще бъде доставено модерно оборудване за НЧ „Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик и Историческия музей в града. Сумата на водещия партньор по проекта е 850 152 лева.

 

   В град Мурфатлар ще бъде направена реконструкция и модернизация на Дом на културата, както и изграждане на зона за провеждане на събития на открито. В град Болград пък ще бъде възстановен паметник на архитектурата и културно-историческото наследство от началото на 19 век. Ще бъде възстановен и летният павилион (Къща на Малевински) на първия ръководител на администрацията на град Болград – Сергей Николаевич Малевински. След реставрацията част от сградата ще стане исторически музей.

 

   Целите и дейностите по проекта са насочени към следните общи проблеми и предизвикателства:

 

* Разработване и пускане на пазара на конкурентни туристически продукти, базирани на богатото природно, културно и историческо наследство;

 

* Инвестиции, насочени към реставрация, реконструкция и модернизация на обекти с културно-историческо значение и подобряване на тяхното функционално състояние;

 

* Подпомагане развитието на предприемачеството в туризма и културния сектор;

 

* Създаване на условия за приемственост между поколенията чрез стимулиране на интереса и любовта на младите хора към общото наследство.

 

   Този проект е интегриран. Всеки от трите региона, ще участва с различни методи и инструменти в различни дейности, но с една и съща цел: Интегриране и фокусиране върху усилията за ускоряване на регионалното и трансграничното развитие, повишаване на конкурентоспособността и инвестиционния рейтинг, както и развитие на туризма чрез ефективно и отговорно използване на природни, културни и исторически ценности и развитие на алтернативни форми на туризъм.

 

   Проектът цели да насърчи трансграничните иновативни възможности за бизнес и да създаде условия за устойчиво социално-икономическо развитие и просперитет на черноморските крайбрежни общности.

 

Още новини