Община Генерал Тошево

02 август ’19

За вас работодатели

За вас работодатели

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Генерал Тошево провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

 Дирекция “Бюро по труда”- Генерал Тошево уведомява работодателите от община Генерал Тошево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през  2019 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства -4526 лв.
  • безработни лица с трайни увреждания(чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства –

4528 лв.

  • продължително безработни лица чл. 55в от ЗНЗ) - свободни средства –1920лв.

 Национални програми и проекти:

  • НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” - свободни средства –

9341 лв.

  • НП „Помощ за пенсиониране” - свободни средства –2583лв.

 За ползване на  горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи до изчерпване на наличния финансов ресурс.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” №14а, както и на тел. 05731/4515, 0882824939.

Още новини