Община Генерал Тошево

24 февруари ’20

За вас работодатели

За вас работодатели

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда"- Генерал Тошево уведомява работодателите от община Генерал Тошево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 4384 лв.;
  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 4985 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 3838

лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: Обучение на възрастни:

  • обучение на безработни по заявка на работодател (по реда на чл.63 от ППЗНЗ) - свободни средства - 1388лв.;
  • обучение на заети лица от микро и малки предприятия (по реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ) - свободни средства -424 лв.;
  • обучение на заети лица от средни предприятия (по реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ) - свободни средства - 86 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" -Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов" №14а както и на тел. 05731/45-15,0882824939.

Още новини