Община Генерал Тошево

31 януари ’18

За вас работодатели

За вас работодатели

За вас работодатели

НАСТОЯТЕЛСТВОТО

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА - 1941”, ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

К А Н И

ВСИЧКИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО

НА 5 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 17.30 ЧАСА

НА РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ „СВЕТЛИНА - 1941” ЗА 2017 год.

2. ДОКЛАД НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА 2017 год.

3. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТ НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2018 год.

4. ТЕКУЩИ

ЗА ЗАКОННОСТТА НА РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

ПРИСЪСТВИЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЧЛЕНСКАТА ТАКСА

НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО Е ЖЕЛАТЕЛНО.

Още новини