Община Генерал Тошево

08 август ’19

„Заедно можем да продължим”

„Заедно можем да продължим”

„Заедно можем да продължим”

На 07.08.2019 година кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров подписа допълнително споразумение № 03 към договор BG05M9OP001-2.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“. Срокът за изпълнение на проекта се удължава до 31.12.2020 година, като за целия период общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 398 617,62 лева.

Допълнителното споразумение предвижда продължение на настоящите дейности „Здравна консултация“, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“  и „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“.

Още новини