Община Генерал Тошево

15 октомври ’15

Заключителна пресконференция по трансграничен проект

Заключителна пресконференция по трансграничен проект

Заключителна пресконференция по трансграничен проект

Заключителна пресконференция по проект „Рехабилитация/модернизация на пътища в Негру Вода и Генерал Тошево” се състоя днес, 15 октомври, в Община Генерал Тошево. На срещата присъстваха екипите по управление на проекта от двата съседни града. В рамките на срещата бяха споделени постигнатите резултати, благодарение на които за почти 5 млн. евро се рехабилитираха улици както в българската, така и в румънската община.

Проект „Рехабилитация/модернизация на пътища в Негру Вода и Генерал Тошево” се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г. и е инициатива на кметство Негру Вода от Румъния и Община Генерал Тошево. Това е трети съвместен проект между партньорите, които имат дългогодишно сътрудничество. Дейностите по проекта се съфинансират от Европейския фонд за регионално развитие и българското правителство. Общата стойност на проекта е 4 815 227 евро, от които 1 161 217 евро са за българската община.

По проекта е извършена рехабилитация и модернизация на пътища в селата Сноп и Градини в община Генерал Тошево и на пътни отсечки в кметство Негру Вода. Закупено е и офис оборудване.

Строително-монтажните работи са свързани с рехабилитация на две отсечки с обща дължина 3.24 км. от път DOB1122. Освен асфалтовите работи, рехабилитирани са и тротоарите в двете села. В два участъка – един в с. Градини и един в с. Сноп. Всички водостоци, които са затлачени с наноси са почистени, а коритата на деретата профилирани.

Очаква се, изпълнението на проекта да допринесе за икономическо и социално развитие на двата района.

Още новини