Община Генерал Тошево

25 ноември ’20

Започна подмяната на част от водопроводите в село Люляково

В момента в село Люляково върви подмяна на водопреносното трасе с дължина 3491 м.

Започна подмяната на част от водопроводите в село Люляково

Започна подмяната на част от водопроводите в село Люляково

   В началото на седмицата започна изпълнението на проект „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

   В момента в село Люляково върви подмяна на водопреносното трасе с дължина 3491 м. Тръбите, които се поставят, са дебелостенни и притежават изключително голяма издръжливост на корозия, добри хидравлични свойства, издръжливост на изхабяване и дълъг експлотационнен живот. В обхвата на проекта са включени подмяна на водопровод по осем улици, като след тяхното изпълнение две улици ще бъдат изцяло асфалтирани, а по останалите шест ще се извърши частична рехабилитация по протежението на водопровода. Общата стойност на проекта за трите села е 4 145 620,04 лева без ДДС или 4 974 744,05 с ДДС, от които 1 222 075,57 с ДДС са предвидени за строително-монтажните работи в село Люляково.

   Очакванията са след изпълнение на рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа да се подобри състоянието и работата на селищната водопроводна мрежа. Да се подобри състоянието на водните ресурси, чрез намаляване на подаваните водни количества, в резултат на намаление на общите загуби на вода, с което ще се подобри качеството на услугата водоснабдяване и стандарта на живот на населението.

   Очаква се до края на годината да започне изпълнението на строително-монтажните работи по проекта и в другите две села.

Още новини