Община Генерал Тошево

07 декември ’15

Заповед за обявяване на конкурс на държавна служба в МВР

Заповед за обявяване на конкурс на държавна служба в МВР

Заповед за обявяване на конкурс на държавна служба в МВР

Заповедта е поместена в долупосочения файл.

Заповед за обявяване на конкурс в МВР

Още новини