Община Генерал Тошево

16 април ’20

Завършиха дейностите по енергийното обновяване на три административни сгради в Генерал Тошево

Завършиха дейностите по енергийното обновяване на три административни сгради в Генерал Тошево

Завършиха дейностите по енергийното обновяване на три административни сгради в Генерал Тошево

Приключиха строителните дейности по  въвеждане на мерки за енергийна ефективност в  сградите на Районен съд-Генерал Тошево, Районно управление „Гранична полиция“ – Генерал Тошево и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Генерал Тошево. В процеса на работа бе извършена подмяна на дограма, топлоизолация на стени, хидроизолация на покриви, ремонт/подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградите, изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части. След изпълнението им сградите повишиха своя клас на енергийна ефективност, което от своя страна  рефлектира върху цялостния облик на града и качеството на работа в тях. Средствата за трите административни сгради възлизат на 263 709, 27 лв.

IMG_4920

От двата проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ остават за изпълнение 5 жилищни сгради с адреси: “Васил Априлов” № 2, “Васил Априлов” № 4, „Трети март” № 6,“Трети март” № 10“, и “Трети март” № 38“ и една административна сграда на ул. “Васил Априлов” №18 – Дирекция “Социално подпомагане”.

IMG_4934

Община Генерал Тошево има готовност да стартира строително-монтажни дейности по тях след края на извънредното положение в страната.

Още новини