Община Генерал Тошево

09 декември ’15

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Генерал Тошево за 2016 година

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Генерал Тошево за 2016 година

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Генерал Тошево за 2016 година

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Генерал Тошево за 2016 година по обособени позиции”:

Обособена позиция № 1: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в рамките на община Генерал Тошево”;

Обособена позиция № 2: “Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Спасово, Вичево, Бежаново, Ал.Стамболийски, Рогозина, Писарово и Люляково”.

Обособена позиция № 3: “Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Снягово, Кардам, Йовково и Чернооково”.

 Обособена позиция № 4: “Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Василево, Балканци, Калина, Средина, Конаре  и Малина”.

Обособена позиция № 5: “Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Калина, Преселенци, Горица, Великово, Сираково и Сърнино”.

Обособена позиция № 6: “Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Къпиново, Изворово, Красен, Росица, Лозница, Росен и Краище”.

Обособена позиция № 7: “Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Дъбовик, Пчеларово, Зограф, Узово, Градини, Сноп и Житен”.

Обособена позиция № 8: “Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Петлешково, Пленимир и Равнец”

 [media-downloader media_id="7074" texts="Публична покана" display_filesize="yes" ]

 

 [media-downloader media_id="7134" texts="Образци на документи " display_filesize="yes"]

 

[media-downloader media_id="7072" texts="Документация за участие" display_filesize="yes"]

 

[media-downloader media_id="7073" texts="Техническа спецификация" display_filesize="yes"]

Още новини