Община Генерал Тошево

Новини

Архив
януари 2013
 • 21 януари ’13

  Днес от 11.00 часа в сградата на Община Генерал Тошево жените  от пенсионерските клубове в града ще отбележат  по стар стил 21 януари - Денят на родилната помощ, известен още като Бабинден....

 • 17 януари ’13

  Днес в Център за работа с деца се проведе отчетно-изборна конференфия на Общински младежки съвет, гр. Генерал Тошево, за новата 2013 година. Младите делегати приеха план за работата си  през новата...

 • 17 януари ’13

  Днес в Център за работа с деца се проведе отчетно-изборна конференфия на Общински младежки съвет, гр. Генерал Тошево, за новата 2013 година. Младите делегати приеха план за работата си  през новата...

 • 17 януари ’13

  Днес в Център за работа с деца се проведе отчетно-изборна конференфия на Общински младежки съвет, гр. Генерал Тошево, за новата 2013 година. Младите делегати приеха план за работата си  през новата...

 • 16 януари ’13

   Във връзка с настъпването на ромската нова година читалищна библиотека съвместно със секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,...

 • 16 януари ’13

  Днес в Център за работа с деца се проведе отчетно-изборна конференфия на Общински младежки съвет, гр. Генерал Тошево, за новата 2013 година. Младите делегати приеха план за работата си  през новата...

 • 16 януари ’13

  Днес в Център за работа с деца се проведе отчетно-изборна конференфия на Общински младежки съвет, гр. Генерал Тошево, за новата 2013 година. Младите делегати приеха план за работата си  през новата...

 • 15 януари ’13

   Във връзка с настъпването на ромската нова година читалищна библиотека съвместно със секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,...

 • 14 януари ’13

   Във връзка с настъпването на ромската нова година читалищна библиотека съвместно със секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,...

 • 11 януари ’13

   Във връзка с настъпването на ромската нова година читалищна библиотека съвместно със секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,...

 • 11 януари ’13

   Във връзка с настъпването на ромската нова година читалищна библиотека съвместно със секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,...

 • 10 януари ’13

   Във връзка с настъпването на ромската нова година читалищна библиотека съвместно със секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,...

 • 10 януари ’13

   Във връзка с настъпването на ромската нова година читалищна библиотека съвместно със секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,...

 • 09 януари ’13

   Във връзка с настъпването на ромската нова година читалищна библиотека съвместно със секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,...

 • 09 януари ’13

   Във връзка с настъпването на ромската нова година читалищна библиотека съвместно със секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,...