Община Генерал Тошево

Новини

Архив
юли 2016
 • 19 юли ’16

  Днес, 19 юли, В и К ще отстранява авария в село Красен. Водоподаването ще бъде преустановено/нарушено до 15. 00 часа.

 • 18 юли ’16

  Днес, 18 юли, В и К ще отстранява аварии в квартал Пастир и в района на Птицефермата в град Генерал Тошево. Водоподаването ще бъде преустановено/нарушено до 15. 00 часа.

 • 15 юли ’16

  След предстоящото днес куклено шоу, което е предвидено за 18. 00 часа в Лятното кино, в началото на следващата седмица – вторник, от 19. 00, жителите на града ще имат възможността да се насладят и...

 • 15 юли ’16

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Уведомяваме Ви, че Общинска администрация Генерал Тошево съвместно с организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ”АД и „ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД, организира...

 • 15 юли ’16

  Днес, 15 юли, В и К ще отстранява аварии в Изворово, Вичево и Балканци. Водоподаването ще бъде преустановено/нарушено до 15. 00 часа.

 • 13 юли ’16

  Известни куклени герои ще оживеят на сцената на лятното кино в града. Малки и големи почитатели ще могат да се насладят на интерпретaции на мъпетите Гонзо, мечокът Фози, Животното, мис Пиги и...

 • 13 юли ’16

  Днес, 14 юли, В и К ще отстранява аварии в Пчеларово и Балканци. Водоподаването ще бъде преустановено/нарушено до 15. 00 часа.

 • 12 юли ’16

  Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АГАМАР ЕООД дата на сваляне на съобщението 26-07-2016г.

 • 12 юли ’16

  Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА  дата на сваляне на съобщението 26-07-2016г.

 • 12 юли ’16

  Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ИВАН СТЕФАНОВ ХАДЖИЕВ дата на сваляне на съобщението 26-07-2016г.

 • 12 юли ’16

  Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до КОСМИК СТАРДЪСТ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЕООД дата на сваляне на съобщението 26-07-2016г.

 • 12 юли ’16

  Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ТОМАС ЕНД КО ЕООД дата на сваляне на съобщението 26-07-2016г.

 • 12 юли ’16

  Тази година бюджетът за ремонт на улици в града надхвърля 230 хил. лв.На последното заседание на Общински съвет кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров отправи предложение до съветниците...

 • 12 юли ’16

  Днес В и К ще отстранява аварии в района на с. Изворово и с. Пчеларово. Водоподаването ще бъде преустановено до 15. 00 часа.

 • 11 юли ’16

  В изпълнение на дейности по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0242-C01, сключен между община Генерал Тошево и Министерството на труда и социалната политика на 14.06.2016...