Община Генерал Тошево

Преброяване

Актуално

Втора кампания за набиране на преброители и контрольори от 25 май до 10 юни.
Кампанията ще се проведе по вече утвърдения начин с подаване на заявление и всички необходими документи в - Център за административно обслужвана на първия етаж в сградата на община Генерал Тошево. Повече информация и заявления можете да изтеглите от страницата на Преброяване 2021

УВАЖАEМИ ДАМИ И ГОСПОДА,                    

От името на Националния статистически институт и ръководството на община Генерал Тошево сърдечно Ви благодаря за изразеното желание да бъдете преброител/контрольор по време на предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 година. Поради епидемиологичната обстановка правителството отложи процеса във времето и преброяването ще се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021 година.

Вярваме, че отново ще бъдем един екип и разчитаме на Вас! Вашата работа ще е съсредоточена в периода от 18 септември до 3 октомври.

Моля до 21 май на e-mail: mail@toshevo.org. или на телефони 057312020 да потвърдите участието си като преброител или контрольор и да ни информирате, ако е настъпила промяна в личните данни, с които сте подали заявлението си. Важно е да ни пишете, тъй като от 25 май ще започне нова кампания за набиране на преброители на мястото на хората, които нямат възможност да участват.

Всички преброители и контрольори ще преминат обучение в края на лятото, където ще бъдат сключени и договорите с тях.

Преброяването на населението и жилищния фонд се провежда веднъж на 10 години.

Включи се, защото си важен!

Екипът на отдел „Статистически изследвания - Добрич“

ТСБ - Североизток

Удължава се срока на кампанията за набиране на преброители и контрольори

На 15 септември 2020 година стартира кампанията за набиране на преброители и контрольори.

Срокът беше до 30 октомври, но поради епидемиологичната обстановка и наличието на свободни места срокът се удължава до 16 ноември включително.

 

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване в страната ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

За област Добрич в дейностите по преброяване на населението и жилищния фонд ще са нужни 621 преброители и около 160 контрольори.

За Община Генерал Тошево са съответно: Контрольори - 17 и Преброители -67.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.