Община Генерал Тошево

23 февруари ’15

28 лични асистенти в услуга на хората в нужда

28 лични асистенти в услуга на хората в нужда

28 лични асистенти в услуга на хората в нужда

В изпълнение на постановление на Министерски съвет № 4/15.01.2015 година Община Генерал Тошево сключи договори с 28 лични асистенти, които ще предоставят социални услуги на 29 потребители, живущи на територията на общината. Средствата за услугата ще бъдат предоставяни от Агенцията за социално подпомагане, като целта е да се обезпечи финансирането на личната помощ до пускане на новите операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020. По този начин ще бъде осъществена и устойчивост по проект „Подкрепа за достоен живот”, който Община Генерал Тошево реализира в продължение на 4 години.

Потребители на услугата са хора с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, лица с по-нисък процент на трайно увреждане, но с установена невъзможност за самостоятелно обслужване, деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване.

Приносът на предоставяната услуга „Личен асистент” е от особена важност за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, включително и деца, които се нуждаят от постоянна грижа в ежедневието си.

Още новини