Община Генерал Тошево

Култура, вероизповедания и клубове

Политиката на Община Генерал Тошево в сферата на културата е значим фактор за съхраняване на традициите, опазване на идентичността и развитието на родния край. Приоритетна е подкрепата на идеи за развитието на културните институции, принципите на грижа и популяризиране на богатото ни културно наследство, свобода на художественото творчество, справедливост и равнопоставеност при финансирането на културните дейности, насърчаване на културното многообразие, с приоритет върху творческата изява и стимулиране възможностите на творците с цел създаване на иновативни културни събития.

Основни цели и дейности, залегнали в Управленската програма в сферата на културата са:

 • Община със значими културни събития;
 • Община, подкрепяща творците;
 • Община, развиваща изкуството във всичките му форми;
 • Община, съхраняваща и популяризираща своето културно–историческо  наследство.

Културни институции

Исторически музей-Генерал Тошево с изнесени музейни сбирки в селата Дъбовик и Красен
Повече информация може да получите на сайта на Исторически музей - Генерал Тошево.

Читалища

Читалищата в община Генерал Тошево са основен фактор в развитието на местната култура. Регистрирани са общо двадесет и четири народни читалища. Всички те са включени в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата.

НЧ "Светлина - 1941",град Генерал Тошево

НЧ "Светлина - 1941", град Генерал Тошево

НЧ "Светлина – 1941"

област Добрич

община Генерал Тошево

град Генерал Тошево

ул. "Васил Априлов" 5, п.к.9500

Телефон:   05731/ 2214; 0895 776 216;

0895 776 210

E-mail:      svetlina_gt@abv.bg

            biblioteka_svetlina@abv.bg

facebook: https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%A7-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1941-247382241941092/

 

НЧ "Иван Вазов – 1946", кв. Пастир, град Генерал Тошево

НЧ "Иван Вазов – 1946"

област Добрич

община Генерал Тошево

град Генерал Тошево

ул. "Ангел Кънчев" 6, кв. "Пастир", п.к.9500

Телефон:   0892 201 184

E-mail:      pastir.ab.bg@abv.bg

 

 

НЧ "Пробуда - 1941", село Кардам

НЧ "Пробуда - 1941"   

област Добрич

община Генерал Тошево

село Кардам

ул. "Червеноармейска" 3, п.к.9530

Телефон:    0887 26 66 17

E-mail:      probuda1941_kardam@abv.bg

 

НЧ "Стефан Караджа - 1941година", село Чернооково

НЧ "Стефан Караджа - 1941година"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Чернооково

ул. "Единадесета" 2, п.к.9532

Телефон:    0892 201 185; 0885 747 062

E-mail:      chitalishte.chernookovo@abv.bg

 

 

НЧ "Христо Ботев - 1942", село Рогозина

НЧ "Христо Ботев - 1942"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Рогозина

ул. "Дванадесета" 3, п.к.9560

Телефон:    0892 201 167

E-mail:       rogozina1942@abv.bg

 

 

НЧ "Йордан Йовков - 1942", село Йовково

НЧ "Йордан Йовков - 1942"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Йовково

ул. "Втора" 37, п.к.9531

Телефон:    0895 744 679

E-mail:      yovkovo_1942@abv.bg

 

НЧ "Отец Паисий - 1897", село Спасово

НЧ "Отец Паисий - 1897"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Спасово

ул. "Първа" 14, п.к.9561

Телефон:    0886 967 621

E-mail:       spasovo1897@abv.bg

 

НЧ "Нов живот - 1941", село Преселенци

НЧ "Нов живот - 1941"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Преселенци

ул. "Втора" 15, п.к.9558

Телефон:    0886 080 638; 0892 201 171

E-mail:       chitalishte.preseleci41@abv.bg

 

 

НЧ "Йордан Йовков 1943 село Люляково", село Люляково

НЧ "Йордан Йовков 1943 село Люляково"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Люляково

ул. "Първа" 13, п.к.9525

Телефон:    0887 049 940; 0882 616 770

E-mail:      jordan_jovkov1943@abv.bg

 

НЧ "Александър Гичев - 1907", село Василево

НЧ "Александър Гичев - 1907"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Василево

ул. "Първа" 3; п.к.9543

Телефон:    0892 201 168

E-mail:      vasilevo_1907@abv.bg

 

НЧ "Калина - 1965", село Калина

НЧ "Калина - 1965"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Калина

ул. "Първа" 9, п.к. 9544

Телефон:    0898 732 692; 0884 853 063

E-mail:      kalina1965@abv.bg

 

НЧ "Стефан Караджа - 1942", село Балканци

НЧ "Стефан Караджа - 1942"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Балканци

ул. "Четвърта" 3А, п.к.9549

Телефон:   05736/530; 05709/8544; 0894 825 606

E-mail:      st.karadja1942_balkantsi@abv.bg

 

 

НЧ "Стефан Караджа - 1942 г.", село Малина

НЧ "Стефан Караджа - 1942 г."

област Добрич

община Генерал Тошево

село Малина

ул. "Първа", п.к.9559

Телефон:    0887 237 118

E-mail:     n.chitaliste_st.karadja_1942g@abv.bg

 

НЧ "Тодор Рачински - 2011", село Петлешково

НЧ "Тодор Рачински  - 2011"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Петлешково

ул. „Първа“ 14, п.к.9521

Телефон:       05709/85 85; 0892 201 169;  0884 686 825

E-mail:      t.ra4inski@abv.bg

 

 

НЧ "Димитър Ганев - 2014", село Присад

НЧ "Димитър Ганев - 2014"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Присад

ул. "Първа" 10, п.к.9524

E-mail      prisad.2017@abv.bg

 

НЧ "Дора Габе - 1940", село Дъбовик

НЧ "Дора Габе - 1940"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Дъбовик

п.к.9551

Телефон:   0898 379 691; 0892 201 180

E-mail:    chitalishte_gabe@abv.bg

 

НЧ "Св. св. Кирил и Методий - 1897", село Пчеларово

НЧ "Св. св. Кирил и Методий - 1897"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Пчеларово

ул. "Първа" 33 Б, п.к.9550

Телефон:    05739/200 ; 0892 201 183;       0896 715 134

E-mail:    chitalishte_km1897@abv.bg

 

НЧ "Наука - 1940", село Зограф

НЧ "Наука - 1940"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Зограф

ул. "Първа" 11, п.к.9553

Телефон:    0892 201 172; 0892 201 178

E-mail:    nauka_1940@abv.bg

 

 

НЧ "Васил Левски - 2007", село Сноп

НЧ "Васил Левски - 2007"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Сноп

ул. "Първа" 35, п.к.9557

Телефон:    057307/ 338; 0885 235 330

E-mai:l    vasil_levski2007@abv.bg

 

НЧ "Христо Ботев - 1908", село Житен

НЧ "Христо Ботев - 1908"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Житен

ул. "Първа" 51, п.к.9555

Телефон:    0892 201 172

E-mail:    hristobotev_1908@abv.bg

 

НЧ "Съединение - 1943", село Изворово

НЧ "Съединение - 1943"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Изворово

ул. "Седемнадесета" 2 А, п.к.9538

Телефон:    057306/318;

E-mail:     saedinenie-1943@abv.bg

 

НЧ "Йордан Йовков - 1896", село Красен

НЧ "Йордан Йовков - 1896"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Красен

ул. "Първа" 113 А, п.к.9534

Телефон:    0892 201 175

E-mail:    chitali6tekrasen@abv.bg

 

НЧ "Йордан Йовков 1941 год.", село Росица

НЧ "Йордан Йовков 1941 год."

област Добрич

община Генерал Тошево

село Росица

п.к.9540

Телефон:    057305/ 228; 0879 994 105

E-mail:    chitalishte_s.rositsa@abv.bg

 

НЧ "Светлина - 2014", село Росен

НЧ "Светлина - 2014"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Росен

ул. "Първа" 6, п.к.9537

Телефон:   0895 459 940; 0887 964 436

E-mail:    svetlina-rosen@abv.bg

 

Нормативни документи

Религиозни храмове

На територията на община Генерал Тошево има 25 религиозни храма. От тях 18 са православни храмове, 2  протестантски молитвени домове и 5 джамии.

 • Храм „Св. Вмчк. Димитър”, град Генерал Тошево
 • Храм „Света Троица”, село Кардам
 • Храм „Св. Вознесение Господне”, село Спасово
 • Храм „Св. Николай”, село Красен
 • Храм „Покров на Пресвета Богородица“, село Изворово
 • Храм „Св. Св. Кирил и Методий”, село Житен
 • Храм „Св. Св. равноапостоли Петър и Павел”, село Люляково
 • Храм „Св. Еразъм Охридски”, село Василево
 • Храм „Св. Вмчк. Георги Победоносец”, село Преселенци
 • Храм „Св. Вмчк. Георги Победоносец”, село Дъбовик
 • Храм „Св. Йоан Богослов”, село Пчеларово
 • Храм „Св. Рождество Богородично”, село Чернооково
 • Храм „Св. Вмчк. Димитър”, село Средина
 • Храм „Св. Пророк Илия”, село Малина
 • Параклис „Свето Успение Богородично”, село Красен
 • Параклис „Св. Георги”, село Изворово
 • Параклис „Успение на преподобни Йоан Рилски Чудотворец”, село Росица
 • Параклис „Св. Св. Константин и Елена”, село Калина
 • Църква на адвентистите от седмия ден, град Генерал Тошево
 • Църква на адвентистите от седмия ден, село Кардам
 • Евангелска църква на Петдесятница, град Генерал Тошево
 • Евангелска църква - Център за съживление "Отворено небе", град Генерал Тошево
 • Джамия, село Люляково
 • Джамия, село Спасово
 • Джамия, село Равнец
 • Джамия, село Йовково
 • Джамия, село Къпиново

Клубове

В Община Генерал Тошево дейност развиват 16 клуба.

Клуб на пенсионера №1, град Генерал Тошево, ул. "Опълченска"

Клуб на пенсионера №2, град Генерал Тошево, ул. "П. Д. Петков"

Клуб на инвалида, град Генерал Тошево

Клуб на учителите в пенсионна възраст, град Генерал Тошево

Клуб "Здраве", град Генерал Тошево

Клуб на пенсионера, град Генерал Тошево, кв. Пастир

Клуб на пенсионера "Хан Кардам", село Кардам

Клуб на пенсионера "Лазар Спасов", село Спасово

Клуб на пенсионера, село Чернооково

Клуб на пенсионера, село Пчеларово

Клуб на пенсионера, село Дъбовик

Клуб на пенсионера, село Малина

Клуб на пенсионера, село Василево

Клуб на пенсионера, село Люляково

Клуб на пенсионера, село Красен

Клуб на пенсионера, село Житен

 

 

Военни паметници

Паметна плоча на загинали във Втората световна война
Паметна плоча на загиналите във войните от с. Изворово
Паметна плоча на загиналите във войните от с. Красен
Паметна плоча на загиналите във войните от с. Преселенци
Паметна плоча на участници във Втората световна война
Паметна плоча на загиналите във войните жители на с. Пчеларово

Нормативни документи