Община Генерал Тошево

Образование, младежки дейности и спорт

Училища

Общото образование на територията на община Генерал Тошево се осъществява в 7 училища (5 ОУ и 1 СУ и една Професионална гимназия по земеделие).

Средно училище "Н. Й. Вапцаров", град Генерал Тошево

Средно училище "Н. Й. Вапцаров"

област Добрич

община Генерал Тошево

град Генерал Тошево

 ул. "Васил Априлов" №7

Тел: 0886 92 92 83; 0885 68 48 19; 057 09 85 45; 0885 68 48 25; 057 09 89 41

E-mail: souvapcarov_gt@abv.bg

Повече информация може да получите на сайта на Средно училище "Н. Й. Вапцаров", град Генерал Тошево  https://su-vapcarov-gtoshevo.com/

 

Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински", град Генерал Тошево

Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“

област Добрич

община Генерал Тошево

град Генерал Тошево

ул. "Опълченска" №46

Тел.: 0887 96 96 94; 05731 45 93;

E-mail: pgz_gt@abv.bg

Повече информация може да получите на сайта на Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински", град Генерал Тошево https://www.pgzemedelie.com/

 

Основно училище "Христо Смирненски", град Генерал Тошево

Основно училище "Христо Смирненски"

област Добрич

община Генерал Тошево

град Генерал Тошево

ул. "Георги Раковски" № 16

Тел.: 05731 38 73 /факс/; 0886 92 92 47; 0885 69 09 60; 057 09 85 60

Е-mail: smirgtou@abv.bg

Повече информация може да получите на сайта на Основно училище "Христо Смирненски", град Генерал Тошево http://www.smirnenski-gt.org/

Основно училище "Христо Ботев", село Кардам

Основно училище "Христо Ботев"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Кардам

ул."Червеноармейска" №1

Тел.: 0886 99 22 62; 0885 64 46 88; 057 09 85 08

Е-mail: botev_kardam@abv.bg

 

 

Основно училище "Йордан Йовков", село Спасово

Основно училище "Йордан Йовков"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Спасово

ул."Двадесет и шеста" №4

Тел.: 0885 99 22 65; 0886 61 19 03; 057 09 85 34

Е-mail: ou-spasovo@mail.bg

 

Основно училище "Йордан Йовков", село Красен

Основно училище "Йордан Йовков"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Красен

Тел.: 0887 94 94 38; 0884 66 26 70;

057 09 85 18

Е-mail: yordan_yovkov1990@abv.bg

 

 

Основно училище "Васил Левски", с. Преселенци

Основно училище "Васил Левски"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Преселенци

Тел.: 0884 63 63 44,

057 09 85 52

Е-mail: ou_vasil_levski@mail.bg

 

Детски градини

Предучилищното образование се осъществява чрез 9 детски градини и 1 детска ясла – 2 детски градини и 1 детска ясла в град Генерал Тошево и 7 детски градини, разположени в селата Кардам, Пчеларово, Спасово, Люляково, Василево, Красен и Присад.

Детска градина "Пролет", град Генерал Тошево

Детска градина "Пролет"

област Добрич

община Генерал Тошево

гр. Генерал Тошево

ул. "Христо Ботев" No 18

Тел: 05709/ 85-90; 0885 6616 13

E-mail: info-800246@edu.mon.bg

facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004588350024

Детска ясла "Радост", град Генерал Тошево

Детска ясла "Радост"

област Добрич

община Генерал Тошево

гр. Генерал Тошево

ул."Дора Габе" № 6

Тел: 05709/ 89–06; 0885 68 52 22

E-mail: radostgt@abv.bg

facebook:

https://www.facebook.com/gtdgradost

 

 

Детска градина "Първи юни", град Генерал Тошево

Детска градина "Първи юни"

област Добрич

община Генерал Тошево

гр. Генерал Тошево

ул. "Мургаш" № 1

Тел: 05709/ 86–33; 0885 66 49 88

E-mail: info-800247@edu.mon.bg

facebook:

https://www.facebook.com/parvi.juni?fref=ts

 

Детска градина "Дора Габе", село Пчеларово

Детска градина "Дора Габе"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Пчеларово

ул. "Шеста" № 11

Тел: 0885 62 27 80

E-mail: info-800259@edu.mon.bg

 

 

 

Детска градина "Дъга", село Кардам

Детска градина "Дъга"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Кардам

ул."Тополи" № 1

Тел: 0884 64 27 20

E-mail: info-800250@edu.mon.bg

facebook:

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%93-%D0%94%D1%8A%D0%B3%D0%B0-%D1%81- %D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC-173951505996533/?fref=ts

Детска градина, село Люляково

Детска градина

област Добрич

община Генерал Тошево

село Люляково

ул. "Първа" № 19

Тел:  0885 656 989

E-mail: info-800252@edu.mon.bg

 

 

Детска градина, село Красен

Детска градина

област Добрич

община Генерал Тошево

село Красен

ул. "Първа" № 129

Тел:  0889 644 323

E-mail: info-800257@edu.mon.bg

facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005358488521&fref=ts

Детска градина, село Спасово

Детска градина

област Добрич

община Генерал Тошево

село Спасово

ул. "Двадесет и шеста" № 7

Тел: 05709/ 85–32; 0886 656 118

E-mail: info-800251@edu.mon.bg

 

Детска градина, село Присад

Детска градина

област Добрич

община Генерал Тошево

село Присад

ул. "Първа" № 8

Тел: 05709/ 85 82; , 0885 664 224

E-mail: info-800260@edu.mon.bg

 

Детска градина, село Василево

Детска градина

област Добрич

община Генерал Тошево

село Василево

ул. "Втора" № 21

Тел: 0884 648 405

E-mail: info-800256@edu.mon.bg

facebook:

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%93-%D1%81-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE-653878491302625/?fref=ts

 

===================================================================

Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, град Генерал Тошево

Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца

област Добрич

община Генерал Тошево

град Генерал Тошево

ул. "Георги Раковски" № 14

Тел: 0889 344 320

E-mail: info-800331@edu.mon.bg

facebook:

https://www.facebook.com/cdrgt/?fref=ts

 

Център за подкрепа за личностно развитие – ученическо общежитие, град Генерал Тошево

Център за подкрепа за личностно развитие – ученическо общежитие

област Добрич

община Генерал Тошево

град Генерал Тошево

ул. "Георги Раковски" № 14

Тел: 05731 / 38 – 44

E-mail: info-800078@edu.mon.bg

 

Нормативни документи

Младежки дейности

Младежките дейности подпомагат личностното, социалното и гражданско израстване на младите хора, като създават развитие на техния потенциал за придобиване на компетенции и откриване на нови възможности.

Община Генерал Тошево подкрепя дейности и инициативи, чийто цели са да представят, защитават и развиват интересите и потребностите на младежката общност в града.

Общински младежки съвет - град Генерал Тошево

Общински младежки съвет - град Генерал Тошево

facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005358488521&fref=ts

Спорт

В Община Генерал Тошево дейност развиват 9 спортни клуба. Издръжката на тренировъчната и състезателна дейност, както и тази на материалната база се обезпечава със средства от общинския бюджет. С оглед стимулиране на спортните изяви и здравословния начин на живот Общинска администрация ежегодно организира класация "Спортист на годината".

  • Сдружение „Спортен клуб по тенис на маса „Спортист - 95”, със седалище в гр./с./  Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Елин Пелин” 3 представляван от  Коста Иванов Костов – Председател
  • Сдружение „Баскетболен клуб „Спортбаскет - ГТ” по баскетбол , със седалище в гр./с./  Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Александър Стамболийски” 2А представляван от Стойо Йорданов Стоев -  председател
  • Сдружение „Спортен клуб по хокей на трева „Стик ГТ”, със седалище в гр./с./  Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Опълченска” 46 представляван от Петя Илиева Панева -  председател
  • Сдружение „Футболен клуб „Дружба - Люляково”, със седалище в гр./с. Люляково , област Добрич, ул. „Осма” 6 представляван от Костадин Атанасов Костадинов -  председател.
  • Сдружение „Футболен клуб „Спортист 2011“, със седалище в гр./с./  Генерал Тошево, област Добрич, п. код 9500, ул. „Васил Априлов“ № 2, представляван от Светлан Николов Славов -  председател.
  • Сдружение „Футболен клуб „Спортист“, със седалище в гр./с./  Генерал Тошево, област Добрич, п. код 9500, ул. „Независимост“ № 13, представляван от Иван Иванов -  председател.
  • Сдружение „Спортен клуб по вдигане на тежести Генерал Тошев”, със седалище в гр. Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Хан Крум” №17, представляван от Димитър Петров Димитров. 
  • Сдружение „Футболен клуб „Стрела - Присад 2020”, със седалище в гр./с. Присад , област Добрич, ул. „Втора” 8 представляван от Генади Маринов - председател.
  • Сдружение „Футболен клуб „Партизан - Василево”, със седалище в гр./с.Василево , област Добрич, ул. „Седма” 3 представляван от Здравко Златев -  председател.