Община Генерал Тошево

Структура и състав

Информация за общински съветници - Мандат 2023-2027 година

 

Приемен ден:

понеделник от 10:00 до 12:00 часа.

За повече информация:

телефон:05731 2387, вътрешен 34

e-mail:obsavet@toshevo.org

Бюджетно-данъчна:

Председател: Михаил Герасимов Михайлов
Зам. председател: Владимир Начев Начев
Секретар: Ганка Колева Феодорова
Членове: Илия Димитров Илиев
Иван Гавраилов Петров

Промишлено - стопански дейности и устройство на територията

Председател:

Георги Николаев Тодоров

Зам. председател:

Александър Митков Петков

Секретар:

Георги Петров Георгиев

Членове:

Михаил Герасимов Михайлов
Коста Иванов Костов

Селско стопанство, гори и екология

Председател:

Владимир Начев Начев

Зам. председател:

Илия Димитров Илиев

Секретар:

Георги Петров Георгиев

Членове:

Михаил Герасимов Михайлов
Петър Стоянов Атанасов  

Просвета, наука, култура, вероизповедания, проблеми на младежта, спорт и туризъм

Председател:

Красимира Петрова Тодорова

Зам. председател:

Ганка Колева Феодорова

Секретар:

Павлин Росенов Йорданов

Членове:

Георги Николаев Тодоров
Георги Русев Георгиев

Социална дейност и здравеопазване

Председател:

Катюша Георгиева Димитрова

Зам. председател:

Павлин Росенов Йорданов

Секретар:

Красимира Петрова Тодорова

Членове:

Илия Димитров Илиев
Николай Иванов Костов

Законност и обществен ред

Председател:

Ганка Колева Феодорова

Зам. председател:

Георги Николаев Тодоров

Секретар:

Катюша Георгиева Димитрова

Членове:

Александър Митков Петков
Красимира Маринова Крумова