Община Генерал Тошево

Политика за поверителност

Тази интернет страница www.generaltoshevo.bg е притежание на Община Генерал Тошево. В настоящото изявление се обяснява каква информация се събира при посещение на интернет страницата и как тя се използва. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез тази интернет страница и не се отнася за информация, събирана и обработвана от Община Генерал Тошево на други законосъобразни основания.

Администратор на личните данни е:

Община Генерал Тошево
9500 гр. Генерал Тошево, ул. ”Васил Априлов” № 5, тел.:05731/2020 и факс:05731/2505
електронна поща: mail@toshevo.org

Длъжностно лице по защита на данните

Длъжностно лице по защита на данните за Община Генерал Тошево е Хараламби Димов. При възникнали въпроси относно това как се използват и обработват Вашите лични данни, може да се обърнете към длъжностното лице на адрес: mail@toshevo.org

Информация, която се събира

Като посетители на интернет страницата на Община Генерал Тошево може да разглеждате съдържанието й, без да попълвате регистрационни форми и да въвеждате лични данни. При отваряне на страницата и различните менюта в нея, Община Генерал Тошево получава информация под формата на информационен протокол със следното съдържание: интернет страницата, която ви е препратила; IP-адрес; дата и продължителност на достъпа; информация за браузъра и операционната система, които ползвате.

Информация за Вас се получава само ако я предоставите доброволно, в случаи, че се свържете с Община Генерал Тошево по електронна поща, чрез формуляра за контакт.

Цели и основание за обработване на личните Ви данни

В случай, че желаете да ползвате специализирани модули и електронни услуги, е необходимо да въведете изискваните данни, за да бъде извършена услугата, която заявявате. Попълнените от Вас данни се обработва единствено за нуждите на административната услуга. Обработването на личните Ви данни за изпълнение на заявената услуга е необходимо за спазване на законовите задължения на Община Генерал Тошево и по повод упражняването на официалните правомощия, които са предоставени на общинската администрация.

Предоставят ли се личните Ви данни на трети лица?

Община Генерал Тошево не предоставя на трети лица данните Ви, освен в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

Срок за съхранение на личните данни

Срокът за съхранение на личните Ви данни, предоставени за изпълнение на услуга, зависи от нормативните изисквания, отнасящи се до конкретната услуга.