Община Генерал Тошево

Транспорт

Разписания и видове транспорт

ЖП разписание с начален час на тръгване от жп-спирка Генерал Тошево

Кардам Варна

11:11часа 

19:27часа

Кардам София 19:27 часа
София Кардам 08:58 часа
Варна Кардам

08:58 часа

18:14 часа 

 

Автобусно разписание

I.Общинска транспортна схема:

1.Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Кардам - Спасово - Сърнено - Сираково - Великово - Калина - Горица - Преселенци - Люляково - Писарово - Генерал Тошево с начален час на тръгване 6:50 часа и 14:00 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията не се изпълнява в събота и неделя.

2.Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Люляково - Преселенци - Василево - Конаре - Средина - Балканци - Василево - Преселенци - Малина - Петлешково - Присад - Генерал Тошево с начален час на тръгване 6:40 часа и 13:30 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията не се изпълнява в събота и неделя..

3.Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Капиново - Изворово - Красен - Росица - Росен - Изворово - Капиново - Генерал Тошево с начален час на тръгване 6:50 часа и 12:30 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията се изпълнява понеделник, вторник, четвъртък и петък.

4.Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Капиново - Изворово - Красен - Росица - Лозница - Росица - Росен - Изворово - Капиново - Генерал Тошево с начален час на тръгване 6:50 часа и 12:30 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията се изпълнява в сряда.

5.Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Кардам - Йовково - Кардам - Снягово - Генерал Тошево с начален час на тръгване 7:10 часа, 13:00 часа и 17:10 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията не се изпълнява в събота и неделя..

6.Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Равнец - Дъбоик - Пчеларово - Зограф - Узово - Градини - Сноп - Житен - Сноп - Градини - Узово - Пчеларово - Дъбовик - Равнец - Генерал Тошево  с начален час на тръгване 8:00 часа и 14:00 часа  от автогара Генерал Тошево.

Линията се изпълнява вторник и четвъртък.

 

II.Областна транспортна схема:

1. Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Добрич с начален час на тръгване  от  автогара Генерал Тошево: 6:30 часа, 6:50 часа,7:50 часа,  9:00 часа,10:15 часа, 11:15 часа, 12:00 часа, 14:00 часа, 16:00 часа, 16:30 часа, 17:00 часа и 18:00 часа.

Линията се изпълнява целогодишно, като в събота и неделя час на тръгване в 7:50 не се изпълнява.

2. Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Присад - Петлешково - Пленимир - Добрич с начален час на тръгване  от  автогара Генерал Тошево  9:30 часа.

Линията  се изпълнява целогодишно.

3. Маршрутно разписание: Добрич - Генерал Тошево с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 7:00 часа, 7:15 часа, 7:40 часа, 9:30 часа,  10:15 часа,10:45 часа,  11:20 часа, 12:00 часа,13:00 часа, 15:00 часа,  16:00 часа, 17:00 часа и 19:00 часа.

Линията се изпълнява целогодишно, като началния час на тръгване в 11:20 не се изпълнява в неделя, а час на тръгване  7:15 не се изпълнява в събота и неделя.

4.  Маршрутно разписание: Добрич - Пленимир - Генерал Тошево с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 9:00 часа и  18:30 часа.

Линията  се изпълнява целогодишно, като началния час на тръгване в 9:00 не се изпълнява в неделя.

5. Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Пленимир - Добрич  с начален час на тръгване  от  автогара Генерал Тошево  13:00 часа.

Линията  се изпълнява целогодишно.

6. Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Балчик - Генерал Тошево с начален час на тръгване  от  автогара Генерал Тошево 8:00 часа и от автогара Балчик 18:30 часа.

Линията се изпълнява от 01.06.-15.09. само събота и неделя.

7. Маршрутно разписание: Добрич - Генерал Тошево - Кардам - Чернооково - Рогозина - Спасово - Бежаново - Дуранкулак - Граничар  с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 17:30 часа и начален час на тръгване от с. Граничар в 6:30 час.

Линията  не се изпълнява в събота и неделя.

8. Маршрутно разписание: Добрич - Генерал Тошево - Кардам - Чернооково - Рогозина - Спасово  с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 8:00 часа и 14:30 часа и начален час на тръгване от с. Спасово -10:00 часа и 16:30 часа.

Линията  се изпълнява  целогодишно.

9.Маршрутно разписание: Добрич - Победа - Методиево - Малина - Преселенци - Василево  с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 8:30 часа и 15:30 часа и начален час на тръгване от с. Василево -9:15 часа и 16:15 часа.

Линията  не се изпълнява в събота и неделя.

10.Маршрутно разписание: Добрич - Преселенци - Василево - Конаре - Крупен - Вранино - Белгун - Крапец - Дуранкулак - Граничар с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 9:00  и начален час на тръгване от с. Граничар - 17:10 часа.

Линията  се изпълнява в  събота и неделя.

 

III.РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА:

1. Маршрутно разписание: София - Генерал Тошево с начален час на тръгване  от  автогара  София: 15:00 часа и начален час на тръгване от гр. Генерал Тошево в 1:10 часа.

Линията се изпълнява целогодишно.