Община Генерал Тошево

21 март ’23

Безплатно транспортиране на разделно събрани строителни отпадъци

Безплатно транспортиране на разделно събрани строителни отпадъци

Безплатно транспортиране на разделно събрани строителни отпадъци

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

  Общинска администрация– гр. Генерал Тошево организира кампания за безплатно транспортиране на разделно събрани строителни отпадъци от домакинствата в гр. Генерал Тошево и предаването им на Регионалното депо със съоръжениe за строителни отпадъци в с. Стожер, община Добричка.

Кампанията ще протече през работните дни на периода  03.04.2023 год. - 07.04.2023 год.

 Всички граждани, желаещи да се включат в кампанията, могат да заявят това писмено в ст.410 на Общината. За допълнителна информация може да се обръщате на телефон 20-20/ в.45.

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

Кмет на Община Генерал Тошево

 

Още новини