Община Генерал Тошево

27 ноември ’20

Да бъдем отговорни

Да бъдем отговорни

Да бъдем отговорни

   В навечерието на 1-ви декември - Световния ден за борба със СПИН – (Синдром на придобитата имунна недостатъчност),  Община Генерал Тошево, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Младежката организация на Българския червен кръст в града раздадоха в рамките на два дни маски и химикалки на всички ученици на територията на общината. 

   При спазване на противоепидемичните мерки материалите бяха предадени лично на директорите на училищата от г-жа Стоянка Мирчева – секретар на МКБППМН.

Още новини