Община Генерал Тошево

03 февруари ’23

До всички заинтересовани

До всички заинтересовани

До всички заинтересовани

До 28 февруари 2023 г.  можете да представите в деловодството на Общинска администрация Генерал Тошево документи по чл.9 от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в община Генерал Тошево, а именно:

1.      Заявление по образец /приложение №2 от Наредбата/.

2.      Документ за регистрация (актуално състояние);

3.      Информация за квалифицирани кадри в съответния спорт в съответствие  с изискванията на чл.97 от ЗФВС и Наредба №1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри.

4.      Удостоверение за лицензия, издадена от Министерството на младежта и спорта или съответната спортна федерация;

5.      Информация за картотекирани състезатели;

6.      Проект за разпределение на очакваните средства;

Справка за постижения и класирания на местни, регионални, държавни, балкански, европейски и световни състезания през предходната година, като всеки спортен клуб има право да отчете най-много по 3 /три/ класирания по избор за всеки свой състезател или отбор, независимо в коя възрастова група и в кое състезание индивидуално или отборно е взел участие;

Още новини