Община Генерал Тошево

13 май ’22

ХV Национален конкурс за поетеси „Дора Габе `2022”

Конкурсът има за цел да продължи традициите в поезията на Дора Габе, вдъхновена от хуманизма, любовта към Добруджа, спомените за детството и стремежа към красота във всички нейни форми и проявления.

Източник на снимката: Интернет

ХV Национален конкурс за поетеси „Дора Габе `2022”

    ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

 и НЧ „ДОРА ГАБЕ 1940” С. ДЪБОВИК

 

обявяват

 

ХV  Национален  конкурс за поетеси

 „Дора Габе `2022”

 

 

 

СТАТУТ  НА КОНКУРСА


1. Цел

Конкурсът има за цел да продължи традициите в поезията на Дора Габе, вдъхновена от хуманизма, любовта към Добруджа, спомените за детството и стремежа към красота във всички нейни форми и проявления.

 

2. Провеждане

2.1.  Конкурсът се организира с подкрепата на Издателство „Български писател“ и Издателство „Захарий Стоянов“.

2.2. Конкурсът е явен и се провежда през година.

2.3 Обявява се през м. май и приключва през м. октомври на текущата година.

 

3. Право на участие

В конкурса могат да участват поетеси от цялата страна, навършили 16 години.

Не се допуска участие в конкурса на членове на журито за текущата година.

 

4. Изисквания към творбите

4.1. Всеки автор може да участва  с  до 3 /три/ поетични творби.

4.2.  Няма ограничения в тематиката, формата и размера на творбите.

4.3. В конкурса участват само произведения, които не са публикувани до момента.

4.4. Участниците да представят творбите си в срок до 30 септември 2022 г.:

или на адрес:

·    в електронен вариант -  на е-mail адрес: kultura@toshevo.org

·    на хартиен носител в три екземпляра - на адрес:

Община Генерал Тошево  - за конкурса „Дора Габе“ 

ул. „Васил Априлов“ № 5, гр. Генерал Тошево, 9500

  • В този случай важи пощенското клеймо и ръкописи не се връщат.

4.5. На отделен файл/лист следва да се представи придружаваща информация:   

трите имена на автора, възраст, населено място, личен телефон и e-mail  адрес за връзка.

 

5. Критерии за оценяване на стиховете:

5.1. Съдържание и образност;

5.2. Език и стил.

 

6. Оценяване

Оценяването на всички творби, постъпили в необходимия срок за участие в конкурса, се осъществява от професионално жури в състав от 3-ма члена.                                                   

 

7. Наградент фонд

Наградният фонд на конкурса се осигурява от Община Генерал Тошево.

7.1. Ще бъдат присъдени следните парични награди:

Първа, Втора и Трета награди; Поощрителни награди.
7.2. Ще бъдат присъдени и две специални награди:

* Награда на Издателство „Български писател“;

* Награда на Издателство „Захарий Стоянов“.

7.3. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Община Генерал Тошево https://generaltoshevo.bg/ след церемонията по награждаването. 

 

8. Награждаване

8.1. Церемонията по награждаването ще се състои  в гр. Генерал Тошево, съпътствана от посещение до родното място на поетесата - с. Дъбовик.

8.2. Победителите в Конкурса ще бъдат уведомени своевременно за точното време и място за връчване на наградите.

8.3. Пътните разходи на наградените за участие в заключителния етап  на конкурса и връчване на наградите се поемат от Община Генерал Тошево.

8.4. Отличените стихове ще бъдат публикувани във в. „Словото днес“, сп. „Везни“, и в. „Добруджански глас“.

8.5. Авторите на отличените творби предоставят на организаторите правото на последваща публикация в самостоятелен сборник.

За контакт и допълнителна информация:                                                                  

Отдел „Култура, вероизповедания и интеграция“

Маргарита Великова, началник отдел                                                                             

тел: 0889  954880

е-mail: kultura@toshevo.org

Още новини