Община Генерал Тошево

05 януари ’22

И тази година 120 бенефициенти ще ползват услугата „Обществена трапезария“

За 13 поредна година Община Генерал Тошево ще изпълнява социалната услуга

И тази година 120 бенефициенти ще ползват услугата „Обществена трапезария“

И тази година 120 бенефициенти ще ползват услугата „Обществена трапезария“

Община Генерал Тошево сключи нов договор с Фонд „Социална закрила” за реализиране на дейности по предоставяне на топла храна към Целева програма „Обществени трапезарии” за 120 бенефициенти на територията на общината, в рамките на 248 работни дни.

 

Договорът влиза в сила от 4 януари 2022 г. до 31 декември 2022 г.

 

Фонд „Социална закрила” предоставя сумата от 95 232,00 лв., като средствата ще бъдат изразходени за приготвяне и доставяне на топла храна за обяд – супа, основно ястие и хляб. 80 352,00 лв. са за храна (за 120 души по 2,70 лв. на ден) и допълнителни 14 880,00 лв. за режийни разходи. Ежедневно храната ще достига до всички населени места, където се предоставя услугата Домашен социален патронаж със специализиран транспорт.

 

Целеви групи на програмата са:

 

•        Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

 

•        Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

 

•        Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;

 

•        Скитащи и бездомни деца и лица;

 

•        Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

 

С помощта на Фонд „Социална закрила” Община Генерал Тошево намалява броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

 

Още новини