Община Генерал Тошево

10 юли ’23

Кампания „Да спрем Африканската чума по свинете“ 2023 г.

Кампания „Да спрем Африканската чума по свинете“ 2023 г.

Кампания „Да спрем Африканската чума по свинете“ 2023 г.

Ежегодната кампания на Европейския орган за безопасност на храните за повишаване на информираността относно Африканската чума по свинете. 

В резултат на усилията през предходните четири години от края на януари 2022 г. в България няма нови огнища при домашните свине от личните стопанства, чиято регистрация и инвентаризация стана общински ангажимент.

Същевременно, предстоящият летен сезон отново се явява рисков за разпространение на АЧС, тъй като огнища на заболяването са установени при диви и домашни свине в съседните ни държави (Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция). Ето защо МЗХ ни приканва да се включим в информационната кампания и да напомним на стопаните да следват изискванията за био-сигурност във фермите и дворовете.

На адреса на Европейския орган за безопасност на храните са налични материали на български език относно симптомите на АЧС, както и обща информация по превенция: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

Достъпни и адаптирани за България видеоматериали относно необходимите мерки за био-сигурност в стопанствата са налични на: https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g

Още новини