Община Генерал Тошево

03 февруари ’23

Каналопочистващата машина вече работи в услуга на жителите от общината

Каналопочистваща машина

Каналопочистващата машина вече работи в услуга на жителите от общината

От началото на месец февруари Община Генерал Тошево официално започна да приема заявки за извършване на услуга с новозакупената каналопочистваща машина за събирателни шахти и септични ями на домакинства.

Желаещите да се възползват от услугата трябва да попадат писмено искане в Информационния център на Общинска администрация, град Генерал Тошево до Отдел „Териториално устройство, строителство, инвестиционна дейност и екология“. В своето искане всеки трябва да представи три имена, точен адрес (улица и населено място), телефонен номер и по възможност да упомене приблизителния обем на септичната яма, която ще бъде почистена. След това служител се свърже с подалият искането за допълнителна информация и уговаряне на ден и час за извършване на услугата.

Според Наредбата за местни такси и цени на услугите на Община Генерал Тошево, цената ще бъде следната: за 1 час за всички населени места на територията на община Генерал Тошево – 56.00 лева и за 1 км. извън град Генерал Тошево – 1.20 лева.     

Услугите ще се извършват според строго изграден график, следващ реда на подаване на исканията.

Още новини