Община Генерал Тошево

22 май ’20

Класиране на кандидати от обявения конкурс

Във връзка със Заповед № 385 от 27.04.2020г. на Кмета на община Генерал Тошево и по Протокол № 2 / 15.05.2020 година за обявения конкурс за длъжността Началник на отдел „Териториално устройство, строителство, инвестиционна дейност и екология”

Класиране на кандидати от обявения конкурс

Класиране на кандидати от обявения конкурс

Информация за класиране на кандидати от обявения конкурс за длъжността Началник на отдел „Териториално устройство, строителство, инвестиционна дейност и екология”, Дирекция „Устройство на територията, собственост, икономически дейности и проекти”, Община Генерал Тошево

Във връзка със Заповед № 385 от 27.04.2020г. на Кмета на община Генерал Тошево и по Протокол № 2 / 15.05.2020 година за обявения конкурс за длъжността Началник на отдел „Териториално устройство, строителство, инвестиционна дейност и екология”

Конкурсната комисия класира:

  1. ДАНИЕЛА РАДЕВА ПЕТРОВА – Първо място

Още новини