Община Генерал Тошево

01 ноември ’22

Конкурс по случай Международния ден на доброволеца

Конкурс по случай Международния ден на доброволеца

Конкурс по случай Международния ден на доброволеца

По случай предстоящия Международен ден на доброволеца, който се чества на 5 декември и във връзка с реализиране на заложена дейност в План за 2022 г. за изпълнение на „Националната програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуация в Република България за периода 2022 – 2026 година“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи и „Национална асоциация на доброволците в Република България“ в партньорство с Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта, организират конкурс за разработване на есе на тема „Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите“. 

 

Основната цел на конкурса е популяризиране на дейността на доброволните формирования, сред гражданското общество и по-конкретно сред младежите между 16 и 18 години.

 

Условия за участие:

* Конкурсът е насочен към младежи, навършили 16 години и ненавършили 18 години;

* Есето трябва да отговаря на темата на конкурса;

* Есето трябва да е написано на български език;

* Есето трябва да е в обем до 3 страници, формат .doc или .docx, шрифт Times New Roman/12, разстояние между редовете – 1.5;

* Разработената тема трябва да бъде изпратено в срок до 5 декември на email: esedobrovolec@gmail.com;

* Всеки участник трябва да посочи трите си имена, навършените години, населено място, училище, клас, електронен адрес и телефон за обратна връзка;

 

Специална комисия ще оцени всички получени и отговарящи на условията есета и ще избере трите най-добри/впечатляващи разработки на младежите. Победителите ще бъдат обявени на 19 януари 2023 г., а наградите ще бъдат връчени на ежегодния конкурс „Пожарникар на годината“. Публикуването на печелившите ще бъде на интернет страницата на Националната асоциация на доброволците в Република България www.navrb.bg.

 

Повече допълнителна информация може да получите на телефон 0889/02 74 89 и 02/98 21 236, Радина Тодорова.

  

Проявите, свързани с отбелязването на Международния ден на доброволеца – 5 декември, се организират като израз на желание за популяризиране дейността на доброволците и за да напомнят, че ефективната защита на населението при пожари бедствия и извънредни ситуации означава тясно сътрудничество и партньорство между професионалисти, доброволци, местната власт, представители от различни клубове, отряди и други неправителствени организации.    

Още новини