Община Генерал Тошево

29 април ’22

На 3 май 2022 г. изтича срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка при плащане на данъци за 2022 г.

Местни данъци и такси

На 3 май 2022 г. изтича срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка при плащане на данъци за 2022 г.

Община Генерал напомня, че на 3 май 2022 г. изтича срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка при плащане на местните данъци за 2022 г.

Можете да направите лесно и бързо справка за своите задължения, чрез персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите (НАП) и КЕП , без да се налага посещение на лицето до местната администрация.

Системата е изключително лесна за ползване, посредством сайта на Общината – проверка на задължения за местни данъци и такси секция „Местни данъци и такси“. За да бъде извършена проверката, задълженото лице трябва да въведе своето ЕГН/ЕИН или ЛНЧ, както и ПИК код, предоставен от дирекция „НАП“. За юридическите лица достъпа се осъществява с КЕП.

С цел да ограничи плащането в брой и улесняване на гражданите и фирмите, в касата на Информационният център е поставено ПОС терминално устройство. Така и в двете каси на Общината притежаващите дебитни или кредитни карти, могат да заплатят - в отдел МДТ-своите данъци  и такси, а в  касата на Информационният център съответните общински услуги.

Видове дебитни и кредитни карти , с които се приемат плащания са „VISA“, „VISA Electron“, „MasterCard“ и „Maestro“, като при плащането чрез ПОС - терминал не се удържат такси и комисионни на лицето.

Още новини