Община Генерал Тошево

19 януари ’23

Нов автомобил за нуждите на Домашния социален патронаж

Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашния социален патронаж беше одобрен от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика

Домашен социален патронаж

Нов автомобил за нуждите на Домашния социален патронаж

Проектно предложение на Община Генерал Тошево за закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашния социален патронаж беше одобрен от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. 124 общини подадоха своите проектни предложения. От тях 88 бяха одобрени, като Община Генерал Тошево беше класирана на 14 място.

   Проектът е финансиран от Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“. Общата му стойност е в размер на 36 000 лв. От тези средства 80% (28 800 лева) са безвъзмездна финансова помощ, която Община Генерал Тошево ще получи от фонда, а собственото участие е 20% (7 200 лева).

   В резултат на това ще бъде закупен фабрично нов лекотоварен автомобил за Домашен социален патронаж – град Генерал Тошево. По този начин ще се обнови и модернизира автопаркът на услугата, в която ежедневно се приготвя и доставя храна на повече от 400 потребители от 29 населени места на територията на общината. Ще се оптимизира работният процес за персонала, пряко ангажиран с разноса на хранителните продукти, което ще спомогне за повишаване качеството на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж.

   Реализацията на настоящия проект подкрепя дейностите, които Община Генерал Тошево изпълнява по новия проект „Топъл обяд”. Считано от първия работен ден на новата година – 3 януари, 120 лица в неравностойно социално положение получават безплатно приготвена храна за обяд.

Още новини