Община Генерал Тошево

30 ноември ’22

Община Генерал Тошево направи поредното предаване на употребявани дрехи, събрани в контейнерите за текстил

Община Генерал Тошево направи четвъртото предаване на употребявани дрехи, събрани в контейнерите за текстил

Община Генерал Тошево направи поредното предаване на употребявани дрехи, събрани в контейнерите за текстил

Община Генерал Тошево направи поредното предаване на употребявани дрехи, събрани в контейнерите за текстил

На 29 ноември служители на Община Генерал Тошево предадоха над 1 тон дрехи за рециклиране. Количество от стари текстилни продукти е събрано в рамките на три месеца. От началото на 2022 година това е четвъртото предаване на употребявани дрехи, като до момента заедно с вчерашната акция общото количество предаден текстил е 6 тона.

 

Събраните продукти периодично се събират и се извозват до специализирана фабрика за сортиране, където при необходимост се преработват или се подготвят за повторно оползотворяване. С тези, които са годни за употреба, се създава кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда. Останалите изделия, които не са годни за употреба по първоначалното им предназначение, се преработват и рециклират в България или фабрики в други държави, като от тях се създават продукти като почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост, топлоизолации и много други продукти, произвеждани от рециклиран текстил.

Още новини