Община Генерал Тошево

23 август ’22

Община Генерал Тошево продължава с изпълнението на проект „Патронажна грижа +”

Община Генерал Тошево продължава с изпълнението на проект „Патронажна грижа +”

Община Генерал Тошево продължава с изпълнението на проект „Патронажна грижа +”

Община Генерал Тошево продължава с изпълнението на проект BG05M9OP001-6.002 ”Патронажна грижа +” по  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договорът е удължен с нови шест месеца и ще продължи от 01 септември 2022г. до 01 март 2023 година.

 

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. Към момента са обхванати 55 потребители в отдалечените населени места Конаре, Кардам, Спасово, Дъбовик, Пчеларово, Изворово, Сноп, Житен и Росен, на които е предоставена социално-здравна услуга и 19 потребители, които получават услугата доставка на храна в населени места като Генерал Тошево, Пленимир, Петлешково, Чернооково, Конаре, Средина където няма предоставяне на социално-здравна услуга. На потребителите се предоставя психологическа подкрепа, с цел по-лесно преодоляване COVID-19. На предоставящите социална услуга са осигурени лични предпазни средства за борба с COVID-19.

 

Заявки за извършване на доставки до дома на потребителя се приемат на тел. номер: 0883560603 за територията на цялата община. До дома на потребителя се доставят хранителни продукти, продукти от първа необходимост, лекарства и др. (със средства на потребителите) на целевите групи: хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., лица поставени под карантина във връзка с COVID-19.

 

Чрез реализиране на дейностите по проекта е защитен обществения интерес и се ограничава разпространението на вируса COVID-19  на населението на Община Генерал Тошево и се подпомага за справяне с последиците от заболяването.

Още новини