Община Генерал Тошево

27 октомври ’22

Община Генерал Тошево ще получи 2 702 195 лева за рехабилитацията на общински път DOB3033 – /II-29, Добрич - Генерал Тошево/ - Пленимир - Петлешково

Община Генерал Тошево ще получи 2 702 195 лева за рехабилитацията на общински път DOB3033 – /II-29, Добрич - Генерал Тошево/ - Пленимир - Петлешково

Община Генерал Тошево ще получи 2 702 195 лева за рехабилитацията на общински път DOB3033 – /II-29, Добрич - Генерал Тошево/ - Пленимир - Петлешково

На 30 септември с Решение №711 на Министерски съвет, беше одобрен списъкът на инвестиционните проекти на отделните общини по приоритети и направления за целево финансиране. Сред предложенията, беше и проектът на Община Генерал Тошево за рехабилитация на общински път DOB3033 – /II-29, Добрич - Генерал Тошево/ - Пленимир - Петлешково, с дължина 5+378.55 км., на обща стойност 5 404 390 лв. 

 

Месец по-късно, на 26 октомври Община Генерал Тошево подписа Споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ за частично финансиране ремонта на общинския път. 

 

Съгласно Споразумение №РД02-30-63/26.10.2022 г. с MPPБ, стойността на частичното финансиране е в размер до 2 702 195 лева с ДДС.

 

Всички обекти, които са включени в списъка, одобрен от Министерски съвет са задълбочено разгледани и анализирани. Селектирани са само тези, които имат проектна готовност, разрешения за строеж, посочени от съответната общинска администрация като най-приоритетни и при условие МРРБ да финансира 50% от стойността на съответните обекти.

 

Пълната рехабилитация на път DOB3033 – /II-29, Добрич - Генерал Тошево/ - Пленимир - Петлешково предвижда фрезоване на асфалтова настилка, полагане на трошенокаменна настилка, изкопаване на земна маса, оформяне и засипване на банкетите с трошенокаменна настилка, доставка и полагане на два пласта асфалт по 4 см. След приключване на тези дейности се предвижда и полагането на маркировка и нови пътни знаци. 

 

 

Още новини