Община Генерал Тошево

18 октомври ’22

Общински ученически конкурс „Генерал Тошево през моята камера“

Общински ученически конкурс „Генерал Тошево през моята камера“

Общински ученически конкурс „Генерал Тошево през моята камера“

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

И

ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА

ОБЯВЯВАТ

ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„Генерал Тошево през моята камера“

 

В конкурса, посветен на  62-та   годишнина  от обявяването на Генерал Тошево за град, могат да участват ученици от I  до XII клас на училищата в града, разпределени в три възрастови групи. Участието е индивидуално или колективно до 3/трима/ ученици.

Първа възрастова група – ученици от I – IV клас

Втора възрастова група – ученици от V- VII клас

Трета възрастова група – ученици от VIII- XII клас

Целта е участниците в конкурса  да уловят  в един  фотографски кадър красотата на ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО и различни завладяващи сцени от живота на града през погледа на децата и  младите хора, като за целта използват не скъп фотоапарат, а камерата на своя телефон.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

• до 3 броя авторски снимки, формат JPEG с максимален размер на снимката до 10 МB всяка;

• фотографиите да са придружени с кратко заглавие, информация за мястото на което е направена снимката, трите имена на участника училище, ЦПЛР- школа, клуб, телефон и email за връзка, име на ръководител, ако има такъв;    

• фотографиите да са актуални към датата на обявяване на конкурса;

• снимките да бъдат оригинални, без тяхното заснемане да излага на риск здравето и живота на техния автор и/или други участници;

От всяка възрастова група ще бъдат отличени I, II и III място и по две поощрителни награди, а наградените участници  ще получат грамоти и предметни награди.

СРОК: Краен срок за получаване на снимките е: 23 октомври 2022 г.  на е-mail:crd_gt2010@abv.bg

Церемонията по награждаването на победителите в   конкурса ще е на 1 ноември  в 10.30 ч пред входа на Община Генерал Тошево.

Наградените снимки на участниците във фотоконкурса ще бъдат включени във фотоизложба и ще могат да бъдат разгледани от жителите и гостите на града.

С участието си в конкурса авторите предоставят правата върху снимките за използването им с нетърговски цели от ЦПЛР-Център за работа с деца и Община Генерал Тошево. В случай на използване на снимките, имената на авторите задължително ще бъдат посочвани.

Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурс „Генерал Тошево през моята камера” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на ЦПЛР-Център за работа с деца.

Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в конкурса  организиран от ЦПЛР- Център за работа с деца, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.

Още новини