Община Генерал Тошево

26 ноември ’19

Обява на Централно военно окръжие

Обява на Централно военно окръжие

Обява на Централно военно окръжие

О Б Я В А

за приемане на военна служба след провеждане конкурс  на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед № ОХ-997/ 05.11.2019г. на министъра на отбраната на Република България са обявени за заемане след провеждане на конкурс от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,

3 /три/ вакантни офицерски длъжности във

Военно-географската служба, както следва:

1.    Топограф в секция „Топография“ на сектор Топогеодезия“.

2.    Проверител в Първа секция „Картография“ на сектор „Картография“.

- Образование и квалификация:- ОКС „бакалавър“ по специалности геодезия, фотограметрия и картография

- Достъп до класифицирана информация: - Секретно

- Място за изпълнение на службата:- Военно формирование: 24430 –Троян

- Военно звание:- Капитан, старши лейтенант, лейтенант

3. Младши експерт III степен в секция „Географски база данни“ на сектор „Дистанционни изследвания“

- Образование и квалификация:- ОКС „бакалавър“ по специалности компютърни системи и технологии, геодезия, фотограметрия и картография

- Достъп до класифицирана информация: - Секретно

- Място за изпълнение на службата:- Военно формирование: 24430 –Троян

- Военно звание:- Капитан, старши лейтенант, лейтенант

Срок за подаване на заявленията – до  17.01.2020г.;

Повече информация може да получите от офиса за военен отчет към общината или на   телефон: 0888/ 321 253, както от сайтовете на:

Централно военно окръжие : www.comd.bg  и

Министерство на отбраната : www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764,

където се подават необходимите документи.

Още новини