Община Генерал Тошево

29 ноември ’22

Обява за приемане на курсанти във ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОР“ – ГР. ВАРНА

Обява за приемане на курсанти във ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОР“ – ГР. ВАРНА

Обява за приемане на курсанти във ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОР“ – ГР. ВАРНА

ОБЯВА за приемане на курсанти във ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОР“ – ГР. ВАРНА

Със заповед № ОС-383/03.11.2022 г. на началника на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, е разкрита процедура за провеждане на конкурсни изпити за приемане на курсанти в редовна форма на обучение за учебната 2023/2024г.

За учебната 2023/2024г. във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, ще се приемат курсанти, както следва:

I.     С 5/пет/ годишен курс на обучение, редовна форма за придобиване на ОКС „Бакалавър“, по следните специализации:

1.   – “Корабоводене на ВМС“

2.   – “Военноморски комуникации и радиотехнически системи“

3.   – „Корабни машини и механизми за ВМС“

4.   – „Кибероперации“

5.   – „Мехатроника“

6.   – „Военноморска логистика“

II.     С 6/шест/ годишен курс на обучение, редовна форма за придобиване:      

1. ОКС „Бакалавър“, по следните специализации:

– „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, в професионално направление: „Военно дело“

2. ОКС „Магистър“, по специалност: „Медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Повече информация, както и „График за прием на документи и провеждане на изпити с кандидатите за курсанти за учебната 2023/2024г.“, може да получите от офиса за военен отчет към общината или на телефон: 0888/ 321 253, както от сайтовете на:

Централно военно окръжие: www.comd.bg и

Министерство на отбраната: www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет. 4, тел. 058/664 764 и 0882/552 019, където се подават необходимите документи.

Още новини