Община Генерал Тошево

02 ноември ’22

Обява за публичен търг за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади

Обява за публичен търг за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади

Обява за публичен търг за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

О Б Я В Я В А

 

 

Публичен  търг  с  тайно  наддаване по реда на Закона за общинската собственост за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд на собственици на пасищни животни, съгласно чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанска 2022-2023 .

 

Заповедта за откриване на тръжната процедура  и опис на поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.

 

Търга ще се проведе на 18.11.2022г. от 09.00часа в зала  „Дора Габе“, трети етаж на  административната сграда на Община Генерал Тошево.

 

Допълнителна информация на телефони 05731/20-20, вътр.25 и  05731/8939.

Още новини