Община Генерал Тошево

09 декември ’22

Обявление

Обявление

Обявление

Община Генерал Тошево съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ, че със Заповед № РкД-20-158/01.12.2022 г. е допуснато изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Въздушна линия (ВЛ) 110 кV от ПП 33/110 кV до ВС 110 кV за присъединяване на ВяЕЦ „Кремена – Тригорци“ към преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 110 кV“, находящ се в землището на с. Дропла и с. Кремена, общ. Балчик, област Добрич и землищата на с. Балканци и с. Василево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич“, съгласно преписка с  вх. №  РД-02-08-9525/04.08.2022г.        

Още новини