Община Генерал Тошево

30 ноември ’23

Огнище на птичи грип е констатирано в птицеферма в Генерал Тошево

Огнище на птичи грип е констатирано в птицеферма в Генерал Тошево

Огнище на птичи грип е констатирано в птицеферма в Генерал Тошево

В началото на миналата седмица Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на инфлуенца А (грип) по птиците в птицеферма за отглеждане на кокошки носачки в землището на град Генерал Тошево. Вирусът е установен след получен сигнал от собственика на птицефермата за повишена смъртност на отглежданите от него птици.

 

Със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 27.11.2023 г. е обявено огнището и предприетите мерки за контрол. Предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обекта и обезвреждане на труповете под официален надзор и по начин, недопускащ разпространение на болестта.

 

Около засегнатия животновъден обект са определени 3-километрова предпазна зона, в която попада град Генерал Тошево и 10-километрова наблюдавана зона. В нея попадат следните населени места от община Генерал Тошево: с. Снягово; с. Огражден, с. Йовково, с. Кардам, с. Чернооково, с. Писарово, с. Люляково, с. Преселенци, с. Малина, с. Петлешково, с. Присад, с. Пленимир, с. Равнец, с. Дъбовик, с. Къпиново.

 

 

Заповедта може да прочетете в прикрепения файл!

Още новини