Община Генерал Тошево

23 декември ’21

От 1 януари предстоят промени в обслужването на част от общинската транспортна схема

Във връзка с проведена обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Генерал Тошево, по обособени позиции", считано от 01.01.2022г. ще се изпълняват следните маршрутни разписания:

От 1 януари предстоят промени в обслужването на част от общинската транспортна схема

От 1 януари предстоят промени в обслужването на част от общинската транспортна схема

Във връзка с проведена обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от  общинската и  областната транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Генерал Тошево, по обособени позиции", считано от 01.01.2022г. ще се изпълняват следните маршрутни разписания:

 

ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

 

1.Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-Кардам-Спасово-Сърнено-Сираково-Великово-Калина-Горица-Преселенци-Люляково-Писарово-Генерал Тошево с начален час на тръгване 6:50 часа и 14:00 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията не се изпълнява в събота и неделя.

 

2.Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-Люляково-Преселенци-Василево-Конаре-Средина-Балканци-Василево-Преселенци-Малина-Петлешково-Присад- Генерал Тошево с начален час на тръгване 6:40 часа и 13:30 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията не се изпълнява в събота и неделя.

 

ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

 

1. Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-Присад-Петлешково-Пленимир-Добрич  с начален час на тръгване  от  автогара Генерал Тошево  9:30 часа.

Линията  се изпълнява целогодишно.

 

2. Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-Добрич  с начален час на тръгване  от  автогара Генерал Тошево: 7:50 часа, 10:15 часа, 12:00 часа, 14:00 часа, 16:00 часа, 16:30 часа.

Линията се изпълнява целогодишно, като в  събота и неделя час на тръгване в 7:50 часа не се изпълнява.

 

3. Маршрутно разписание: Добрич-Генерал Тошево  с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 7:15 часа,  9:30 часа,10:45 часа, 12:00 часа,13:00 часа,  16:00 часа, 17:00 часа часа.

Линията се изпълнява целогодишно, като час на тръгване  7:15 часа не се изпълнява в събота и неделя.

 

4.Маршрутно разписание: Добрич-Генерал-Тошево-Кардам-Чернооково-Рогозина-Спасово-Бежаново-Дуранкулак-Граничар  с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 17:30 часа и начален час на тръгване от с. Граничар в 6:30 час.

Линията  не се изпълнява в събота и неделя.

 

5. Маршрутно разписание: Добрич-Генерал-Тошево-Кардам-Чернооково-Рогозина-Спасово  с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 8:00 часа и 14:30 часа и начален час на тръгване от с. Спасово -10:00 часа и 16:30 часа.

Линията  се изпълнява  целогодишно.

 

6.Маршрутно разписание: Добрич-Победа-Методиево-Малина-Преселенци-Василево  с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 8:30 часа и 15:30 часа и начален час на тръгване от с. Василево -9:15 часа и 16:15 часа.

Линията  не се изпълнява в събота и неделя.

 

До избиране на изпълнител на част от маршрутните разписания от общинската транспортна схема, считано от 01.01.2022г временно се преустановява изпълнението на следните  линии:

-          Генерал Тошево-Росица-Генерал Тошево;

-          Генерал Тошево-Лозница-Генерал Тошево;

-          Генерал Тошево-Йовково-Генерал Тошево;

-          Генерал Тошево-Житен-Генерал Тошево.

 

Още новини