Община Генерал Тошево

18 януари ’22

От днес стартира данъчната кампания в Община Генерал Тошево

От днес стартира данъчната кампания в Община Генерал Тошево

От днес стартира данъчната кампания в Община Генерал Тошево

Уважаеми данъкоплатци,

 

Уведомяваме Ви, че от днес можете да заплащате задълженията си за данък недвижим имот, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2022 г.

 

Съгласно ЗМДТ и НОАМДТЦУТОГТ сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2022 г. са както следва:

 

 

ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2022 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2022 г.

Втора вноска – до 02.11.2022 г

/на предплатилите за цялата година до 30.04.2022 г. се прави отстъпка 5 на сто/

 

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2022 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2022 г.

Втора вноска – до 02.11.2022 г

/на предплатилите за цялата година до 30.04.2022 г. се прави отстъпка 5 на сто/

 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2022 Г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие – до 31.01.2022 г.

За второто тримесечие – до 30.04.2022 г.

За третото тримесечие – до 31.07.2022 г.

За четвъртото тримесечие - до 02.11.2022 г.

/на предплатилите за цялата година до 31.01.2022 г. се прави отстъпка 5 на сто/

 

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

ТАКСА КУЧЕ

Срок за внасяне – До  31 март 2022 г.

 

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

• На  касата в  отдел Местни данъци и такси  в стая 109 в сградата на Общината на адрес: ул. Васил Априлов №5, с работно време от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа. Задълженията могат да се платят и на ПОС терминал на касата в стая 109. Чрез ПОС терминала се приемат плащания със следните  карти:

o  Visa, Visa Electron, V PAY

o  MasterCard, Maestro

o  JCB, Eurocard Mastercard

• На касите на Изипей /Easypay/ и ФАСТ ПЕЙ /FastPay/в цялата страна и по интернет от целия свят, чрез системата Ипей /ePay/, във всички клонове на ДСК Банк и на Български пощи

• Безкасово с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/  по сметка: IBAN BG38UNCR70008424684999, BIC: UNCRBGSF – УниКредит Булбанк.

• Кодове за видове плащане: Патент и Данък върху таксиметров превоз на пътници – 441400, ДНИ – 442100, ДМПС – 442300, ТБО – 442400, Туристически данък –442800, Такса куче –448013, Местен данък /3%/ – 442500.

 

 

Част от служителите на Общинска администрация първи дадоха личен пример, като заплатиха задълженията си за 2022 г.

 

Още новини