Община Генерал Тошево

13 юни ’22

Пети национален фотопленер „Хоризонти”

Пети национален фотопленер „Хоризонти”

Пети национален фотопленер „Хоризонти”

    С Т А Т У Т 

1.    Основна идея на пленера - да се заснемат, съхранят и презентират публично природните и културни забележителности на територията на община Генерал Тошево.

 

2. Организатори

Пленерът се организира от Община Генерал Тошево и кметство с. Красен и се вписва в културната политика на Община Генерал Тошево, насочена към открит диалог и партниране с културни дейци, институти и творчески организации.                             

 

3. Провеждане

3.1.    Пленерът се провежда ежегодно на територията на с. Красен и община Генерал Тошево на 3 дни – в изпълнение на Културния календар на общината.

Петият Национален фотопленер ще се проведе в дните 19 - 21.06.2022 г. на тема „Лавандулови импресии“.

 

3.2.    Финансира се от Община Генерал Тошево.

 

3.3.        Заключителният етап на пленера е изложба на художествените фотографиии, създадени по време на пленера.

Изложбата ще се открие на площада в гр. Генерал Тошево в рамките на Националния фестивал на лавандулата в гр. Генерал Тошево – на 01 - 02.07.2022 г. и ще остане до края на месец юли.

 

3.4.        За пленера и организираните изложби впоследствие може да бъдат издадени каталог и/или сборник.

 

4.     Цели, които се поставят с провеждането на пленера:

 

4.1.        Да стимулира творческите търсения на авторите и да даде възможност за активна творческа работа;

 

4.2.        Да бъде повод за възникване на творчески контакти между фотографите - местни творци и утвърдени автори с постоянно и забележимо присъствие;

 

4.3.        Да открие възможности за създаването на нови контакти и трайни връзки между творците и организаторите, които ще гарантират устойчивостта на проекта в бъдеще;

 

4.4.        Да се създадат качествени художествени фотографии, които да попълнят фонда и архива на Община Генерал Тошево и да бъдат използвани впоследствие в рекламни материали за популяризиране дейността и развитието на общината;

 

4.5.        Да представи община Генерал Тошево като място с атрактивна природа, интересна история и жизнено настояще и възможности за нейното развитие като туристическа дестинация;

 

 

5.     Право на участие

 

5.1.        Във форума могат да участват ежегодно до 8 творци с  доказани качества и професионализъм;

 

 

5.2.        Участниците  се селектират и предлагат от организаторите;

 

5.3.        Поканените участници трябва да изпратят своя снимка и професионална CV на организаторите, което  ще се смята за потвърждение на участието им в пленера.

        

             

6.     Условия на провеждане

 

6.1. Организаторите осигуряват:

 

·         Хонорари за участниците в пленера – с граждански договори;

·         Място за нощувка на гостите в самостоятелни стаи в Бунгала с. Красен;

·         Храна /закуска, обяд и вечеря/ – във Филиповата кръчма в с. Красен;

·         Предложение на атрактивни за заснемане и интерпретация места;

·         Транспорт от мястото за нощуване до отдалечените обекти в района, предложени за заснемане;

·         Уреждане на изложба от създадените художествените фотографии, в т.ч. отпечатването на фотографиите, афиши и рамкиране.

·         Реклама на сайта на Община Генерал Тошево https://generaltoshevo.bg/, в местни и национални медии и свързаните с пленера издания;

·         Издаване на каталог на изложбата -  в последствие.

 

 

6.2. Участниците се ангажират:

 

·        Да приемат статута на пленера и на негово основание да сключат с организаторите граждански договори за участието си в пленера;

·        Да работят по зададената тема в свободна творческа интерпретация и без  жанрова насоченост.

·        Да осигурят сами техниката и материалите си за работа;

·        Да предоставят безвъзмездно на организаторите най-малко по 10 /десет/ художествени фотографии  за експониране на заключителната изложба;

·        Да предоставят безвъзмездно на организаторите авторските права върху фотографиите с цел последващи публикации на предоставените творби в рекламни материали, каталози и/или самостоятелен сборник;

 

6.3.        Спонсорите на пленера получават реклама в свързаните с него материали, издания и публикации.

 

За контакти и допълнителна информация:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Община Генерал Тошево                                                        

Отдел „Култура, вероизповедания и интеграция“                                                   

Маргарита Великова, началник-отдел                                         

тел: 0889  954880                                                     

е-mail: kultura@toshevo.org

                                           

Кметство с. Красен

Тошко Тачев, кмет

Тел.: 0884 649883; 0889 320643

е-mail: kmetstvokrasen@abv.bg

 

Още новини