Община Генерал Тошево

15 септември ’21

Поздравителен адрес

Валентин Димитров

Поздравителен адрес

Уважаеми учители,

Скъпи родители,

Мили ученици,

Изправени сме отново пред предизвикателството да открием поредната учебна година в условията на световната пандемия от SARS-COVID 19! Предизвикателство, което ни обърна към позабравени духовни и морални ценности като човеколюбие, състрадание, приятелство, уважение, вяра, надежда и любов! Думата „Свобода“ придоби нов смисъл, непознат никога досега на съвременното поколение! Новата реалност ни направи по-сплотени, единни и обединени от стремежа да съхраним и запазим здравето и живота на най-ценното ни - децата, но и да покажем че образованието е основен приоритет на централната и местната власти! Само обединени ще постигнем успехи в нелеката задача да преодолеем трудностите и докажем, че стремежът към знания е един постоянен процес на израстване, самоусъвършенстване и надграждане и е единствения път към нови хоризонти!

Уважаеми учители, вие сте съвременните будители, вдъхновители, творци и мечтатели. Благодарим Ви за силата на духа, смелостта и самоотвержеността да преподавате  в дори невъзможни условия и да постигате максимални  резултати и в привидно невъзможни ситуации .

Пожелавам Ви здраве и мъдрост!

Нека новата учебна година бъде успешна и ползотворна!

НА ДОБЪР ЧАС!

Още новини