Община Генерал Тошево

28 септември ’20

Приемане на военна служба след провеждане конкурс - 216 вакантни длъжности

Обява от Централно военно окръжие

Приемане на военна служба след провеждане конкурс - 216 вакантни длъжности

Приемане на военна служба след провеждане конкурс - 216 вакантни длъжности

О Б Я В А

за приемане на военна служба след провеждане конкурс  на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед № ОХ-705/02.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени за заемане след провеждане на конкурс от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,

216 (двеста и шестнадесет) вакантни длъжности от състава на Военновъздушните сили, по приложения от заповедта, военни формирования и срокове за подаване на заявленията, както следва:

 

Информацията е в прикачения файл

Още новини