Община Генерал Тошево

19 август ’22

Програма на XXIII Добруджански фолклорен събор „Богородица”

Програма на XXIII Добруджански фолклорен събор „Богородица”

Програма на XXIII Добруджански фолклорен събор „Богородица”

27 август 2022 г. /събота/      

                                               

 10 ч.

ОТКРИВАНЕ НА СЪБОРА

           ВОДОСВЕТ ЗА ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В СЪБОРА  

 

 

1. НЧ „ПРОБУДА  1941" с. КАРДАМ, общ. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, обл. ДОБРИЧ 

ВОКАЛНА ГРУПА „КАРДАМКИ” с рък. ДОБРИНКА ХРИСТОВА:  

„Дафинка платно белеше“, „Покарал ми е кара Димитър“

 

 

2. КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА № 2  гр. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,  обл. ДОБРИЧ           

Г А Ф „ЗДРАВЕЦ“ с рък. ХРИСТИНКА АТАНАСОВА,  :                           

„Гана двори мете“, „Довадай, любе, довадай”

ДИМИТРИЧКА СТОЯНОВА                                         - „Кани са Колю на Рада”

ПЕНКА  ЙОРДАНОВА                                                  - „Иван на Манда думаше”

Съпровод на акордеон - ЙОРДАН  ДЯКОВ

 

 

3. НЧ „СВЕТЛИНА  1941” гр. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,  обл. ДОБРИЧ           

ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „КИТКА” с рък. ЖИВКО ЖЕЛЕВ:                       

„Гайдата свири”, „Две етърви”, „Ирино, добруджанко“, „Дено, Дено“

Съпровод на гайда - ДОНИ КОЛЕВ

 

 

4. НЧ „СТЕФАН  КАРАДЖА 1943” с. СРЕДИЩЕ, общ. КАЙНАРДЖА, обл. СИЛИСТРА   

ФОЛКЛОРНА ГРУПА „СРЕБЪРНИ ЗВЪНЦИ“ с рък. СНЕЖАНКА АТАНАСОВА:

„Снощи вечер край порти“, „Рано ранила Грозданка“    

ДОБРИНКА НИКОЛОВА                                                 - „Седнала е малка мома“

АЧЕЛИЯ АЙХАН                                                                -  „Малка мома цвете брала“

Съпровод – СЪБИ СЪБЕВ                       

 

 

5. Ц П Л Р - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА  гр. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО           

ШКОЛА „ФОЛКЛОРНИ ТРАДИЦИИ” с  преподавател ВЕСЕЛИНА  КУЦАРОВА

ЙОРДАН СТАНИМИРОВ ЙОРДАНОВ                          - „Стано Станке”, „Калино малино”

СТЕФАН ИВАНОВ БУЧЕКЧИЕВ                                 - „Тръгнал момко”, „Ние дойдохме”

ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР  

 „Снощи отидох на кладенчето”, „Писнал ми беше сив сокол”

 

 

11 ч.

6. ДОМ НА КУЛТУРАТА гр. БОЛГРАД, ОДЕСКА област, УКРАЙНА

Ансамбъл за български танцов фолклор „БЕСАРАБИЯ“ към Център на култура и отдих на Болградски градски съвет с худ.рък. ПЕТЪР ДИМИТРОВ:

1.  "Одна калина"  изп. Олга Коршок

2. "Хора от Видинско"

3. "Българи добри" изп. Света Арнаутова

4.  "Кой уши байрака" изп. Олга Иванова

5. "Ямболската"

6.  "Благословенна Богом земля" изп. Олга Иванова

 

 

7. ФОЛКЛОРЕН СЪСТАВ при ДОМ НА КУЛТУРАТА ГР. НЕГРУ ВОДА,   РЕПУБЛИКА  РУМЪНИЯ

 

 

8. ТЕАТЪР „СМЕШЕН ПЕТЪК“ ГР. ТАРАКЛИЯ, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА с директор Сергей Паслар

ФОЛКЛОРЕН СЪСТАВ „ТАРАКЛИЙСКИ МЕГДАН“    Хореограф – Татяна Кайряк:

„Шопски танц“ и „Ръченица“

12 ч.

9. НЧ „ИВАН ВАЗОВ  1946" кв. ПАСТИР, гр. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,  обл. ДОБРИЧ       

ФОЛКЛОРЕН КВАРТЕТ с рък. ВЕСЕЛИНА  СИМЕОНОВА:      

„Митьова мама думаше“,  „Припаднала й тъмна мъгла”              

Съпровод – ЙОРДАН  ДЯКОВ

 

 

10. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯQ с. СРЕДИЩЕ, общ. КАЙНАРДЖА, обл. СИЛИСТРА   

ФОЛКЛОРНА ГРУПА „НАДЕЖДА“ с рък. ВАСИЛ КЕШИШЕВ

„Ганка губери тъчеше“, „Заспала ми е Янчица“

 

 

11. HЧ „ЙОРДАН ЙОВКОВ 1943" с. ЛЮЛЯКОВО, общ. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО     

ГРУПА  ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР с рък.  МИГЛЕНА ЯНАКИЕВА:   

„Замръкнала е хубава Яна”, „Мъри моме хубава” 

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ                                                                - „Залюби Кольо две моми“

НАЧКО ДИМИТРОВ                                                          - „Люби Гьорги Гана“

ПЕТЯ ДИМИТРОВА                                                          - „Ай да идем, Яно“

НИКОЛ ДИМИТРОВА                                                     - Седнали ми са терзии“

Съпровод на акордеон – КОСТА  ВЪЛЧЕВ

 

 

12. ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ гр. СУВОРОВО, общ. СУВОРОВО, обл. ВАРНА 

ФОЛКЛОРНА ГРУПА „КОЗЛУДЖАНЦИ“ с рък. СТЕФКА СТОЙЧЕВА,:

„Брайнеле, Иване“, „Бюлбюли пеят, мамо“

Съпровод .....................................

РАЯ СТОЙЧЕВА – 8 ГОДИНИ

„Либе, ако дойдеш“, „Жълтото цвете цъфнало“

 

 

13. HЧ „ИСКРА 1927" с. РАВНА ГОРА, общ. АВРЕН, обл. ВАРНА         

ФОЛКЛОРНА ГРУПА  „РАВНОГОРСКИ ЗВУЦИ“ с рък.  маестро ДИМИТЪР СТОЙКО

„Стоян мама дума”, „Колю на Тинка думаше“

АТАНАСКА СЛАВОВА И ВЕСЕЛИНА ПАПАДАТУ                           – „Петранка дума на Ивана“

ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА - ПАПАДАТУ                                 – „ Радка си платно тъчеше“

Съпровод на акордеон – ДИМИТЪР СТОЙКОВ    

 

 

 

13 ч.

14. НЧ „ ХРИСТО БОТЕВ 1941 г.“ с. МЕТОДИЕВО, общ. ДОБРИЧКА 

ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР с рък. КРЕМЕНА КОСТАДИНОВА

„Мър мале, мале“, „Жъни наваляй нивесто“

Съпровод на кавал - ДАМЯН ДИМОВ

 

 

15. НЧ „ПРОБУДА- 1896Г.“ гр. СУВОРОВО,  обл. ВАРНА         

ВГ „КОЗЛУДЖАНСКИ ЗВЕЗДИЦИ“, до 14 год. с рък. Христина Вълчева

„Недо ле, Недке, хубава“, „Покарала и попадия“

 

ВГ „КОЗЛУДЖАНСКИ НАПЕВИ“,  над 14 год. с рък. Христина Вълчева

„Цигу, цигу, цигуларю“, „Калина вода налива“

 

ИВА ЕЛЕНКОВА, до14 год.                  - „Рипни Калинке“, „Срещнаха се два данеца“

КРИСТИЯНА ДЕНЕВА, до14 год.           - „Събрали се три щурци“, „Зън- зън, Ганке ле“

ФИКРЕТ ФАРАДИНОВ, до14 год.         - „Тъмен се облак зададе“, „Пиленце пее“

ВИЛИ ТОДОРОВА, над 14 год.              - „...............................“, „......................................“

БОЖИДАР НИКОВ, над 14 год.              – „Никола дума Петранка“, „Петър колело дялаше“

 

 

16. НЧ „АСЕН ЗЛАТАРОВ  1962“ с. ЛОЗЕНЕЦ,  общ. КРУШАРИ, обл. ДОБРИЧ          

ФОЛКЛОРНА ГРУПА „РОСНА КИТКА“ с рък. МАРИЙКА  СТОЯНОВА

„ Ой, Вело, Вело“, „ Мило ми е, мамо, драго ми е“, „Седянка се кладеше“

АНДЖЕЛИКА и ЯСМИНА ПЕТКОВИ                - „Зън, зън, Ганке ле“

 

 

17. НЧ „ДОБРУДЖА – 1929 Г.“ с. РАЗДЕЛНА,  общ. БЕЛОСЛАВ, обл. ВАРНА         

ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ВЕСЕЛИЕ” с рък. ЙОРДАНКА АТАНАСОВА

„ Снощи станах“, „ Запали Рада“

 

14 ч.

18. НЧ „ЗОРА  1928" с. КАРАМАНИТЕ , общ. ВЪЛЧИ ДОЛ, обл. ВАРНА       

ФОЛКЛОРНА ГРУПА „МЪНИСТА” с рък. РУМЯНА КАЛОФЕРОВА:      

„Кани са Колю на Рада“, „Замръкнала е хубава Яна“

Съпровод на акордеон  - КОСТАДИН ДОКТОРОВ                     

 

 

 

19. НЧ „ЙОРДАН ЙОВКОВ 1941 год.“ с. РОСИЦА, общ. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ФОЛКЛОРНА ГРУПА с рък. СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА:        

„Бяла Станка“, „Брала й мома ситен ран босилек“            

СИЙКА АНДРЕЕВА  И РУМЯНА ИВАНОВА                                     - „Подрани Стоян“               

РУМЯНА ИВАНОВА                                                       - „Пенке ле“

Съпровод на гайда - ЙОРДАН ДЯКОВ

 

 

 

20. НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ  2007” с. СНОП, общ. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,  обл. ДОБРИЧ      

ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ЗДРАВЕЦ” с рък. ИВАНКА  ДИМИТРОВА:              

„Бяла Станка“, „Седнала е Мара“                                                                                 

ДАФИНКА ГАНЧЕВА                                                       - „Мама на Янка думаше“

Съпровод на акордеон - КОСТА СТОЯНОВ

 

 

21. НЧ „ХРИСТО БОТЕВ  1908" с. ЖИТЕН, общ. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,  обл. ДОБРИЧ       

СЪСТАВ ЗА ИЗВОРЕН ФОЛКЛОР „ЖИТЕН КЛАС” с рък. СВЕТЛА  ВАСИЛЕВА: 

„Пугледни, либе Станке“, „Насред село на мегдана“               

Съпровод на акордеон  - НИКОЛА НИКОЛОВ

 

 

22. НЧ „СВЕТЛИНА  1941” гр. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,  обл. ДОБРИЧ       

Индивидуални изпълнители с преп. и съпровод ЙОРДАН ДЯКОВ: 

ЕВГЕНИ ДОБРИНОВ                                 - „Задали ми са, задали“

СТОЯН ЦОНЕВ И ВЕСЕЛА ДЯКОВА    - „Карамфил, бяла Радольо“

ГАБРИЕЛА ПЛАМЕНОВА                       - „Срещнаха са два данеца“ 

АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ                    - „ Ангелинка конче води“

КВАРТЕТ                                                  - „ Снощи си , мамо, отидох“

 

                                              

23. НЧ „НАУКА  1940" с. ЗОГРАФ, общ. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,  обл. ДОБРИЧ       

ФОЛКЛОРНА ГРУПА „КАСАПЛИЙКИ” с рък. ТАТЯНА САВОВА

„Мама на Стуян думаше“, Добру`жо мила“                

Съпровод на акордеон  - НИКОЛА НИКОЛОВ

 

15 ч.

24. НЧ „ЙОРДАН ЙОВКОВ  1896" с. КРАСЕН , общ. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,  обл. ДОБРИЧ     

Г И Ф „КРАСЕНСКО ВЕСЕЛИЕ»  с рък. ПЕТРАНКА ДРАГНЕВА:                  

„Хубаво ние живеем“, „Кани са Кольо на Рада“

МАРИЯ ПЕТКОВА                                                            - „Маро льо, мъри хубава“

ИВАНКА ЖЕЛЕВА                                                         - „Маро ле, Маврудо“

Съпровод на акордеон - НИКОЛА НИКОЛОВ

 

 

25. НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1897" с. ПЧЕЛАРОВО, общ. ГЕН. ТОШЕВО                                        

ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ДОБРУДЖАНСКИ ГЛАС“ с рък. ТОДОРКА ЙОРДАНОВА:  

„Насред село на мегданя”, „Седи Рада“                    

Съпровод на гайда - ЙОРДАН ДЯКОВ

 

 

26. НЧ „СТЕФАН  КАРАДЖА  1941 година" с. ЧЕРНООКОВО, общ. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО   

ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР „ЧЕРНООЧКИ“ с рък. РОСИЦА ТАНКОВА:   

„Село Браяново“, „Поръчала Янка“, „Пасъл ми Стоян шиленца“  

ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „МЕДЕНИ ЗВЪНЧЕТА с рък. РОСИЦА ТАНКОВА: 

„..........................................................“                           

Съпровод – ДИЯН ДИМИТРОВ

 

27. ДИЯНА ГЕОРГИЕВА, ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

„ Тейно Димитър думаше“

Съпровод – ЙОРДАН ДЯКОВ

 

                                         

28. НЧ „СЪЕДИНЕНИЕ  1943” с. ИЗВОРОВО, общ. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,  обл. ДОБРИЧ       

ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ИЗВОРСКИ НАПЕВИ“ с рък. ЖУЛИЕТА ПЕТРОВА:                          

„Станка на двори сидеши“, „Снощи утидох, мамо“                         

ЖЕЛЯЗКА  ЖЕЛЕВА                                                           - „Бяла Драгана“

МАРИНКА ГЕОРГИЕВА                                                  - Мама си войник изпраща“

Съпровод на гайда – ДОНИ КОЛЕВ

                       

 

 

29. НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ 1897“ с. СПАСОВО,  общ. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, обл. ДОБРИЧ          

ЖЕНСКА  ФОЛКЛОРНА ГРУПА с рък. МАРИЯ КОЛЕВА:  

„Калино Малино“, „Какво са й хоро извило", „Иван Тудора думаше“ 

Съпровод на гайда - ДОНИ КОЛЕВ

16 ч. - край на конкурсната програма

 

18:00 часа в ЛЯТНО КИНО

Концерт на Николай Славеев

 

  

 

28.08.2022  /НЕДЕЛЯ/          

                                                

  10 ч.

1. НЧ „АЛЕКСАНДЪР ГИЧЕВ  1907” с. ВАСИЛЕВО, общ. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО      

ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „РОСНА КИТКА” с рък. ЕЛЕНА КОЛЕВА:   

„Рада си платно тъчеше“, „Гьорги на Янка думаше“   

ХРИСТА ДИМОВА                                                      - „Дотегнало ми е, мале ле“

СТАНКА КОЛЕВА  87 г.                                                - „Соколе, сиви соколе“

НЕНЧО МИХАЙЛОВ                                                     - „Кине ле“, „Добру`жо, мила Добру`жо“

Съпровод на акордеон – СТОЙЧО ДИМИТРОВ

 

 

2. НЧ „СТЕФАН КАРАДЖА  1942 г." с. МАЛИНА, общ. ГЕНЕРАЛ  ТОШЕВО

ПРЕСЛАВА ГАЛИНОВА                                      - „Сън ми краде черни очи“, „Мома вино налива“

ЙОРДАН ГОСПОДИНОВ                                    - „Недо ле, Недка”, „Събрали са, набрали“          

СТЕФАНИ СТЕЛИЯНОВА                                 - „Гайдарче“, „Две Ради“

ПРЕСЛАВА ГАЛИНОВА и СЛАВЕЯ ЯВОРОВА:

„Руси коси имам”, „Огреяла месечинка“

 

 

3. СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ" гр. ШУМЕН                                                               

СЛАВЕЯ ЯВОРОВА  /рък. ЯНКА ДИМИТРОВА - „Провикнала се й Еленка“, „.Затъка Янка“

 

 

4. НЧ „СВЕТЛИНА 1927 с. ОРЕШАК,  общ. АКСАКОВО, обл. ВАРНА              

ПЕВЧЕСКА ГРУПА  „РОДОЛЮБИЕ“ с рък. ДИАНА КУРТЕВА:

„Гана двори мете“, „Руска си вода налива", „Снощи съм, мила мамо, сън  сънувала“

                                                                                         

 

 

5. ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ВТОРА МЛАДОСТ“, гр. БАЛЧИК, обл. ДОБРИЧ     

ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ДОБРУДЖАНСКИ ГЛАС“ с рък. СОФКА ДЕНЕВА:  

„Радената мама“, „Припаднала е, Стояне ле“           /акапелно/

ТРИО „БАЛЧИКЛИИ“                                                      - „Мъри, моме хубава“

           

 

11 ч.

6. КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА „ДОБРУДЖАНСКИ ГЛАС“, гр. ДОБРИЧ     

ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ДОБРУДЖАНКА“ с рък. РУСАНКА  НЕНОВА:

„Тръгнала е бяла Рада“, „Я иди, мамо, пискай“, „Що ми е мило и драго“          

МЪЖКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА  с рък.  НИКОЛА НОВАКОВ:

„Стойне, Стойне“, „Стано, Станке“                 

ТАНЦОВА  ГРУПА  с рък. ИЛИЯ ПЕТРОВ:

„Сборенка“, „Ръка“ и „Панделаж“                                  

Съпровод  на акордеон – ПЕТЪР СВИЛЕНОВ

 

                                              

7. HЧ „ПРОСВЕТА 1905" гр. АКСАКОВО, общ. АКСАКОВО, обл. ВАРНА     

ПЕВЧЕСКА ГРУПА  „ТРАКИЙКА“ с рък.  ПЕНКА МАРЧЕВА:      

„Влязла Неда в градинчица”, „Дойно Калина думаше“, „Булку Тудорку”

Съпровод на акордеон – КОНСТАНТИН ИВАНОВ и на тъпан – ДИНКО .............. 

 

 

8. ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „МЛАДОСТ“ гр. БАЛЧИК, обл. ДОБРИЧ  

ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР „ЖИТНИ КЛАСОВЕ с рък. АНКА МЕТОДИЕВА:                   

„Отишла е бяла Яна“, „Дилгер Колю“          

МЪЖКИ КВАРТЕТ с рък. ДИМИТЪР БАЛЧЕВ           

„Мъри, моме хубава“, „ Излязла е малка мома“

 

 

9. НЧ „ДОРА ГАБЕ 1940“ с. ДЪБОВИК, общ. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, обл. ДОБРИЧ 

ГРУПА  ЗА  АВТ.  ФОЛКЛОР „ИЗВОР” с рък. МАРИНКА  ЯНКОВА и СТОЯНКА  ПЪРВЕВА:

„Запил са й Иван”, „Защо ми е”                       

 

 

 

10. НЧ „ОБРАЗОВАНИЕ 1979” с. КЛИМЕНТОВО, общ. АКСАКОВО, обл. ВАРНА

ПЕВЧЕСКА ГРУПА „ТРАКИЙСКИ БИСЕРИ” с рък. МАРИЯ ДОБРЕВА:    

„..........................”, „.......................“, „..............................“    

 

 

12 ч.

11. НЧ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ  1941" с. СЕНОКОС, общ.  БАЛЧИК, обл. ДОБРИЧ    

ГРУПА  ЗА НАР.  ПЕСНИ „СЕНОКОСКИ СЛАВЕИ” с рък. и съпр. ХРИСТО СТЕФАНОВ:   

„Слънцето трепти“, „Отдолу иде мама“, „Думали се мома и момък”

 

 

12. НЧ „ТОДОР РАЧИНСКИ  2011“ с. ПЕТЛЕШКОВО, общ. ГЕНЕРАЛ  ТОШЕВО

ТРИО „ЧАРОДЕЙКА“ с рък. ДАРИНА  ТОДОРОВА:                                               

„Драгано, Драганке", "Мъри, Доне“                                      

ГЕОРГИ  СИМЕОНОВ                                              - „Мило ми е, мамо",  "Стано, Стано"

 

 

13. HЧ „СТЕФАН КАРАДЖА 1936" с. ТЕЛЕРИГ, общ. КРУШАРИ, обл. ДОБРИЧ     

ФОЛКЛОРНА ГРУПА  „ЗДРАВЕЦ“ с рък.  ТЮЛЯЙ МУСТАФА:   

„Мари Калино”, „Бяла Станка”, „Любе Тудоро“ 

Съпровод на акордеон – ПЕТЪР СВИЛЕНОВ

КРАСИМИРА КУРТЕВА                                             - „ Ершин войвода“

 

 

14. НЧ „ХРИСТО БОТЕВ  1942" с. РОГОЗИНА, общ. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „КИТКА” с рък. ХЮЛИЯ БИРОЛОВА:     

„Кито моме“, „Наклала  Янка седянка“  

Съпровод на акордеон – ЙОРДАН ДЯКОВ

 

 

15. НЧ  „ХРИСТО  БОТЕВ 1940” с. КОРИТЕН, общ. КРУШАРИ, обл. ДОБРИЧ      
ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ” с рък. СТОЯН  ИВАНОВ:
„Стано, Станке“, „ Калино, Малино“                  

 

                   

               

16. НЧ „НОВ ЖИВОТ  1941" с. ПРЕСЕЛЕНЦИ, общ. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

ФОЛКЛ. ГРУПА „СРЕБЪРЕН ЛИСТОПАД” с рък. ГАЛЯ ПЕТРОВА:     

„Мама Гьорги дума“, „Конче яздя“

Съпровод на акордеон – ДИЯН ДИМИТРОВ

 

 

 

17. КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА № 1, гр. ГЕНЕРАЛ  ТОШЕВО                       

ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ДОБРУДЖАНСКИ СЛАВЕЙ“ с рък. ЖИВКА АРНАУДОВА:              

 „Замръкнала е Яна“, „Мъри моме““          

КЕРАНКА ДИМИТРОВА                                                  - „Люби Гьорги Гана“

Съпровод – ДИЯН ДИМИТРОВ

 

   

  13 ч.

18. КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА № 1 гр. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,  обл. ДОБРИЧ          

ФОЛКЛОРНА ГРУПА „БЪЛГАРКА” с рък. СВЕТЛА ИЛИЕВА:

„Текнали са девет чешми”, „Мома Калина“         

СВЕТЛА ИЛИЕВА                                                            - „Овчар на Ганка думаше”

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА                                                          - „Събрали ми са, събрали“

Съпровод – ЙОРДАН ДЯКОВ                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още новини