Община Генерал Тошево

20 февруари ’24

Проведе се работна среща във връзка с транснационален проект „Чисти райони, зелени и отворени улици“

Проведе се работна среща във връзка с транснационален проект „Чисти райони, зелени и отворени улици“

Проведе се работна среща във връзка с транснационален проект „Чисти райони, зелени и отворени улици“

Днес в зала „Дора Габе“ на Общинска администрация, се проведе работна среща между кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров и делегация от град Тараклия, Република Молдова, водена от председателя на местния районен съвет Лазар Дерменджи.

 

Поводът за посещението на гостите от Молдова, беше свързан с сътрудничеството между двете общини и предстоящото подписване на договор за стартиране на съвместен транснационален проект „Чисти райони, зелени и отворени улици“ – BSB000108, по програма Interreg VI-B – Черноморски басейн.

  

В проекта участват още две Общини – Мурфатлар, Румъния и Болгард, Украйна. Водещ партньор в това сътрудничество е Община Генерал Тошево, а общата стойност на проекта възлиза на 1 490 940,50 евро. От тези средства, 532 424,10 евро са за българската община.

  

Проектът има инвестиционен характер, като всички партньори ще извършват дейности по благоустройство и облагородяване на паркови зони, гористи местности, летни и открити сцени. Ще бъде извършена и доставка на ново парково оборудване. Предвидени са и дейности, свързани със задълбочаване на сътрудничеството и обмяната на опит между страните, както и дейности, свързани с младото население от четирите района.    

Още новини