Община Генерал Тошево

12 юли ’22

Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г.

Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г.

Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г.

О Б Я В А

на 20-ти юли 2022 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в зала “Дора Габе”, етаж три на Община Генерал Тошево ще се проведе

Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г.

 

На основание чл.84, ал.6 и  чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Генерал Тошево, кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, кани местната общност да вземе участие в обсъждане на промените в бюджета на Община Генерал Тошево, приет с решения № 4-14/11.04.2022 г. и № 6-10/27.06.2022 г. на Общински съвет Генерал Тошево,

 

Информация за публичното обсъждане ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Генерал Тошево - www.generaltoshevo.bg в „Актуални новини”.

 

Предложения във връзка с промените в бюджета на Община Генерал Тошево се приемат в центъра за информационно обслужване на Община Генерал Тошево и на e-mail: mail@toshevo.org в срок до 12:00 часа на 19.07.2022 г.

 

           

 

 

 

 

Още новини