Община Генерал Тошево

10 октомври ’22

Санирането стартира с нови правила и без приоритет за чакащите

Саниране

Санирането стартира с нови правила и без приоритет за чакащите

   През миналата седмица Министерството на регионалното развитие обяви, че е публикувало за обществено обсъждане насоките за кандидатстване за енергийно обновяване на жилищния фонд. Санирането на жилищата ще се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, който е с бюджет от 1.4 милиарда лева. Мерките ще се изпълняват във всичките 265 общини. Сред изискванията е сградите да са проектирани преди 26 април 1999 г.

   По схемата могат да кандидатстват жилищни сгради, в които има поне четири обекта и те са собственост най-малко на двама души. Изисква се собствениците на сградата да изготвят обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите ѝ характеристики, архитектурно заснемане и да подготвят технически паспорт. Проект на документи предвижда още предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата да могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината, където се намира сградата.

   Процедурата ще има два крайни срока за кандидатстване. Първият е до 23:59 часа на 15 февруари 2023 г. Вторият срок е до 23:59 часа на 31 март 2023 г. Първият етап предвижда предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Предвидените за него средства са в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС. Предвижда се минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда или блок-секция да е 100 000 лева, а максималният да не може да надхвърля 6 500 000 лева.

   Кандидатстването по настоящата процедура ще се осъществява изцяло по електронен път чрез информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИС за МВУ), като предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се подават на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

   В тази връзка Община Генерал Тошево ще проведе информационна среща с граждани, която ще се състои на 14 октомври (петък) от 17:30 часа в зала „Йордан Йовков“ на първия етаж на Общинска администрация.

 

 

 

Още новини