Община Генерал Тошево

31 август ’20

Съобщение

Указaния от Министерството на здравеопазването и Главния държавен здравен инспектор за начина на осъществяване на прием на деца в детските градини и ясли в условията на COVID-19

Съобщение

Съобщение

Уважаеми родители,

Във връзка със стартиране на учебната 2020-2021 година са изпратени указaния от Министерството на здравеопазването и Главния държавен здравен инспектор за начина на  осъществяване на прием на деца в детските градини и ясли в условията на COVID-19.

При провеждане на планов прием на новоприети деца същите се приемат  в детската градина /ясла след представяне на документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 година за здравните изисквания към детските  градини и Наредба № 26 от 18.11.2008 година за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Набора от документи , който се представя е:

1. копие от акта за раждане на детето;

2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина/ясла;

4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина/ясла;

5. изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата (касае се само за деца постъпващи в детска ясла)

6. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

7. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

8. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина/ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен. С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинската бележка за контакт със заразно болен , могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

 

 

Още новини